Obnoviť stránku

Ako vybrať HDD alebo SSD disk

Ak v počítači existuje jeden komponent, ktorý zaujíma všetkých od hardvérových staviteľov až po babičky, je to dozaista pevný disk a predovšetkým jeho kapacita. Pri výbere pevného disku alebo SSD však nezáleží len na kapacite, ale aj na ďalších faktoroch a parametroch. Zorientovať sa v nich vám pomôže tento článok.

Hard disk

Ako vybrať HDD alebo SSD disk – obsah

Externý alebo interný pevný disk?

Jedným zo základných delení dátových úložísk je na externé a interné. Interné disky patria skôr do segmentu počítačových komponentov. Pripájajú sa cez interné zbernice vnútri počítača, akými môže byť SATA, PCI Express alebo v dobách prehistorických aj PATA. Externé pevné disky na druhú stranu patria skôr medzi počítačové príslušenstvo a pripájajú sa cez externé zbernice, medzi ktorými dnes dominuje USB.

Odlišné zapojenie predurčuje oba typy diskov tiež na odlišné používanie. Kým interné disky slúžia ako stále dátové úložiská s možnosťou okamžitej dostupnosti dát pri práci na PC, externé sa používajú predovšetkým ako prenosné dátové médiá či zálohovacie nosiče. Nikto netvrdí, že externé disky nemožno používať ako primárne dátová úložiský pri práci s PC, ale vzhľadom na mnohé obmedzenia plynúce z nižšej priepustnosti externého zapojenia nie je také riešenie optimálne.

HDD je to lacnejšie riešenie

Klasické pevné disky, čiže HDD či platňové disky, fungujú už viac ako 60 rokov na rovnakom princípe. V rámci technologického odvetvia síce došlo k ohromnému pokroku, koncept však zostáva verný svojim koreňom. Fungovanie je založené na kooperácii množstve pohyblivých súčastí. Hlavnými sú platne a čítacie (a zároveň zapisovacie) hlavy. Platne sú vyrobené z magneticky citlivého materiálu a počas svojho fungovania rotujú. Štandardná rýchlosť hard diskov je 7 200 otáčok za minútu, ale možno sa bežne stretnúť s vyššími aj nižšími hodnotami. Napríklad úložiská určené do notebookov berú ako štandard 5 400 ot./min.

i Výkon HDD ovplyvňujú ešte ďalšie faktory. Žiadny z nich síce nemá taký výrazný dopad ako otáčky, ale niektoré za zmienku stoja. Prvým sú prístupové časy, ktoré definujú odstup medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prístupmi k dátam. Prístupový čas, v angličtine access time, pozostáva z oneskorenia čítacej hlavy a samotného prenosového času. Ďalším podstatným z tých relatívne nepodstatných parametrov je cache, do slovenčiny preložiteľná ako vyrovnávacia pamäť. Tá má za úlohu vyrovnať úbytok rýchlosti spôsobený práve oneskorenými prístupovými časmi. Funguje ako rýchla pamäť a uchováva naposledy prečítané a im blízke dáta. Štandardom v prípade bežných diskov je dnes 64 MB cache, ale môžeme nájsť menšie aj väčšie kapacity. Vždy je však dobré mať na pamäti, že najhodnovernejšie sú otáčky disku.

Najväčšou výhodou HDD je cena, konkrétne teda nízka cena za GB, čo z nich robí ideálne veľkoobjemové dátové úložiská. Aj napriek nepochybne nižšej rýchlosti si v počítačových systémoch držia miesto ako zálohovacie jednotky, dátové nosiče v externých diskoch alebo skrátka lacné úložiska na pracovné dáta v osobných počítačoch. Ešte pred pár rokmi boli pevné disky technológiou ovládajúcou trh, dnes sa od nich ako od primárnych úložísk ustupuje predovšetkým kvôli ich nižšej rýchlosti, relatívne vysokej spotrebe a faktu, že pohyblivé časti sú náchylné na mechanické poškodenie.

Na poli HDD sú možnosti výberu, čo sa týka výrobcov, pomerne obmedzené. Hlavnými hráčmi sú Western Digital a Seagate, ktorí si rozdeľujú 80 až 90 % trhu s platňovými diskami. Zvyšné percentá medzi seba delia menší výrobcovia, z ktorých najväčší podiel má Toshiba.

Western Digital BlackSeagate Barracuda

Obaja z hlavných výrobcov svoje hard disky pomenúvajú podľa toho, na akú úlohu sa najviac hodia. Seagate delí disky na BarraCuda určené na bežné domáce použitie, IronWolf určené do sieťových úložísk a Skyhawk, ktoré svoju špecializáciu zameriavajú na kamerový dohľad – a sú teda stavané na nepretržitú prevádzku. Všetky spomínané modely možno nájsť rovnako pod inými označeniami. BarraCuda nájdete aj ako Desktop HDD, IronWolf ako Enterprise a SeaHawk ako Surveillance. Existuje aj model Seagate Archive určený na domáce zálohovanie dát.

Zameranie diskov Western Digital je obdobné, značenie sa však pochopiteľne líši. Štandardnými desktopovými diskami sú WD Blue, ktoré sa parametrami pohybujú v podobnej rovine ako Seagate BarraCuda. Riešením pre sieťové úložiská sú v tomto prípade WD Red a na nepretržitú prevádzku poslúžia WD Purple. Western Digital ponúka tiež výkonnejšiu verziu svojho štandardného domáceho disku pod označením WD Black a úspornejšiu verziu pod označením WD Green.

SSD je rýchlejšie riešenie

A tiež drahšie. SSD disky sú dnes najpokročilejšou technológiou ukladania dát. Ich vyspelosť spočíva v úplne inom prístupe k uchovávaniu informácií a absencii pohyblivých častí. Namiesto rotujúcich platní ukladá SSD dáta do NAND Flash pamätí. Z toho vyplýva vysoká odolnosť pri fyzickej manipulácii, nízka spotreba a zahrievanie aj vysoká rýchlosť prenosu dát. Štandardné SSD sa vyrábajú v 2,5" formáte, v ktorom sa dodávajú aj menšie HDD, určené predovšetkým do notebookov. Už nejakú dobu však trh preberá formát M.2, ktorý ponúka nové možnosti pripojenia.

i NAND Flash pamäte využívajú na ukladanie informácií tranzistory, čo je podobné ako v prípade operačných pamätí (RAM). Na rozdiel od RAM sú však NAND Flash pamäte nevolatilné, čo znamená, že si zapísané informácie uchovajú aj po odpojení zdroja napájania. Samotný názov NAND odkazuje na návrh nízkoúrovňového zapojenia, ktorý je obdobný ako pri NAND logických obvodoch, ktoré v číslicovej technike reprezentujú negovaný logický súčin.

Rýchlosť SSD diskov je taká vysoká, že sa limitácie preniesli zo samotného úložiska na pripojovaciu zbernicu. SSD zažili najväčší rozmach až za čias panovania SATA III. Táto zbernica disponuje dátovou priepustnosťou 6 Gb/s, čo je približne 600 MB/s. Takáto rýchlosť je síce postavená vysoko nad schopnosti mechanických HDD, ale SSD diskom to už nestačí.

Samsung 850 EVO

Ako lepšie riešenie sa prejavil formát M.2, ktorý definoval nové možnosti pripojenia SSD. Konektor M.2 využíva na komunikáciu so zvyškom počítača zbernicu PCI Express, vďaka čomu sa otvára potenciál na dátový prenos rýchlosťou až 4 GB/s. Než však pobežíte do obchodu po svoj M.2 SSD s tým, že získate závratné prenosové rýchlosti, zbystrite. Pôvodné využitie M.2 slotu stále počítalo so SATA SSD, a preto aj dnes bežne existujú SSD disky, ktoré sa zapájajú do M.2 slotu, ale stále bežia na rozhraní SATA. Prenosová rýchlosť takýchto diskov je obmedzená na spomínaných 600 MB/s. Oproti štandardným SSD tak ponúka výhodu len v podobe menších rozmerov.

NVMe: Aby sa rýchle SSD mohli prejaviť

S pokrokom pricválalo nové komunikačné rozhranie NVMe, určené špeciálne pre SSD pripojené do M.2 slotu. NVMe ponúka už plné využitie PCI Express zbernice. Vďaka tomu môžu dosahovať NVMe SSD niekoľkonásobne vyššie rýchlosti. Od SATA M.2 diskov ich na prvý pohľad spoznáte podľa pätice. Kým SATA disky majú zárezy dva, NVMe majú len jeden, čo znamená určitú mieru kompatibility. Je dobré sa pozrieť, akým M.2 slotom vaša základná doska disponuje. Ak je NVMe kompatibilné, je veľká šanca, že v ňom budú fungovať tiež SATA SSD, opačne to však vzhľadom na povahu socketov neplatí. Je zároveň možné, že slot kompatibilný nebude, prípadne bude potrebné režim M.2 slotu ručne nastaviť v BIOSe. Vo všetkých situáciách je však dobré si dopredu kompatibilitu ošetriť a skontrolovať, či základná doska disponuje správnym rozhraním.

NVMe SSD Samsung 960 PROWD Blue SATA SSD

Porovnanie konektora NVMe M.2 (vľavo) a SATA M.2 (vpravo)

Jednotlivé M.2 SSD disky sa líšia ešte rozmermi, ktoré možno zistiť buď z konkrétnych údajov, alebo z kódov na to určených. Kódovanie je pomerne jednoduché, prvé dve číslice udávajú šírku disku, druhé jeho dĺžku. Napríklad najčastejší rozmer 2280 znamená 22 mm široké a 80 mm dlhé M.2 SSD disky. Kým šírka 22 mm sa v osobných počítačoch považuje za štandard, dĺžka sa môže líšiť. Spravidla sú základné dosky vybavené viacerými upevňovacími pozíciami pre rôzne dĺžky, existujú však výnimky, predovšetkým v radoch lacnejších modelov.

Smerodajné ukazovatele pri výbere SSD

Rýchlosť SSD diskov sa meria v dvoch základných jednotkách. Prvé sú megabajty za sekundu (MB/s), druhou je množstvo vstupno-výstupných operácií za sekundu (IOPS). Obe hodnoty sú udávané pre čítanie a pre zápis, pričom čítacie rýchlosti sú spravidla vyššie. MB/s sú pravdepodobne najsmerodatnejším údajom pri porovnávaní rýchlosti SSD určených do osobných počítačov, zatiaľ čo IOPS vykazuje relevantnosť najmä v prípade serverových nasadení.

Pri výbere disku, rovnako ako ostatných komponentov, je najlepšie si vyhľadať konkrétnu recenziu. Ak narazíte na holé benchmarky, dôležito sú dve merané hodnoty. Prvá je, samozrejme, sekvenčné čítanie a zápis, druhá je takzvané „4K“ čítanie a zápis. Tieto údaje vypovedajú o schopnostiach disku pri práci s veľkým množstvom menších balíkov dát, namiesto kontinuálneho čítania alebo zápisu jedného veľkého dátového bloku. 4K skúšky sú teda akýmsi umocneným testom reálneho nasadenia.

Trh s SSD diskami je trochu rôznorodejší než ten s HDD. Vládcom tohto segmentu je Samsung s takmer 40 % podielom nasledovaný spoločnosťami Western Digital, Intel, Toshiba, Kingston a ďalšími.

i Základnými organizačnými jednotkami NAND Flash pamätí sú bunky. Tie sa delia na SLC, MLC a TLC. Kým SLC uchovávajú jeden jediný bit, MLC bunky sú schopné uchovať bity dva, a to vďaka citlivosti na viacerých napäťových úrovní. Rovnako na tom sú TLC bunky, ktoré však dokážu uchovávať dokonca tri bity, čo znižuje celkový počet buniek a cenu. Zároveň sa tým však znižuje životnosť a rýchlosť SSD. Najdrahšie SSD obsahujú práve SLC bunky ako najrýchlejšie a najdlhšie trvajúce riešenie. Osvedčeným kompromisom je technológia MLC, a preto ju nájdeme vo väčšine SSD.

3D XPoint

Aj napriek nespornému prínosu, ktorý na trhu NAND Flash pamäte majú, sa technologický vývoj nezastavuje. Intel vyvinul novú technológiu pomenovanú 3D XPoint, ktorú prezentuje ako budúcnosť. Je postavená na úplne inej architektúre ako NAND pamäte, vďaka čomu by mala byť schopná dosahovať oveľa vyššie rýchlosti a zároveň vykazovať nižšiu spotrebu. Túto novú technológiu Intel implementoval vo svojom novom cachovacom riešení Optane Memory, ktoré nefunguje ako klasické SSD, ale slúži ako pomerne veľká vyrovnávacia pamäť schopná radikálne zrýchliť aj klasické platňové HDD disky. Vzhľadom na samotnú kapacitu Intel Optane Memory ide o dosť možno najdrahšie dátové úložisko, ktoré je na trhu dostupné. Ak však zvážime, aký efekt má na celú kapacitu pomalého HDD, ide ešte o relatívne lacné zrýchlenie celého systému. V budúcnosti možno pravdepodobne očakávať plnohodnotné SSD disky založené na technológii 3D XPoint.

Intel Optane Memory

S Intel Optane Memory sa však spája množstvo obmedzení. Najväčším je kompatibilita iba s procesormi architektúry Kaby Lake a novšími. S tým súvisí možnosť použitia iba s „dvojstovkovými“ čipsetmi základných dosiek (napríklad Z270, H270 alebo B250) a, samozrejme, stopercentná nekompatibilita s procesormi AMD. Pamäte sa zapájajú do klasického M.2 NVMe slotu, takže ak zvolíte základnú dosku k procesoru Kaby Lake so správnym čipsetom a patričným konektorom, vyrovnávacia pamäť Intel Optane Memory bude s vašou zostavou kompatibilná.

A čo je to SSHD?

SSHD (alebo tiež hybridný disk) je zjednodušene povedané spojenie pevného disku a SSD ako urýchľovacej jednotky. Do SSD časti sa automaticky nahrávajú často používané dáta, ktoré sú k dispozícii na oveľa rýchlejšie čítanie. SSD časť však nie je možné nijako organizovať a nezastupuje samostatnú diskovú jednotku. Z hľadiska rýchlosti ide o kompromis medzi SSD a platňovým diskom. SSHD sú schopné ponúknuť určitý nárast rýchlosti, ale vzhľadom na automatické umiestňovanie dát na SSD časť nebude tak znateľný a neurýchlite svoje obľúbené aplikácie okamžite.

Hybridné pevné disky

Jedným z príkladov nasadenia môže byť v notebooku, kde je k dispozícii len jedna pozícia na 2,5" pevný disk a používateľ vyžaduje vysokokapacitné úložisko s čo najvyššou rýchlosťou, ale nemá dostatočný rozpočet na nákup plnohodnotného SSD. Seagate je momentálne jediný výrobca ponúkajúci disky typu SSHD.

Pevný disk do notebooku

V prípade, že vám vypovedal službu starý hard disk v notebooku, pravdepodobne budete chcieť nový. Výber disku do notebooku sa nesie v podobnom duchu ako výber disku do desktopového počítača. Jediný podstatný rozdiel predstavujú rozmery. Štandardná pozícia diskovej jednotky v notebooku je stavaná na 2,5" formát. Dávať pozor treba predovšetkým pri výbere HDD alebo SSHD, ktoré sa dodávajú taktiež v 3,5" rozmeru. Všetky štandardné SATA SSD 2,5" formát spĺňajú. Do notebookov je taktiež možné osadiť M.2 SSD disky, avšak zariadenie musí, samozrejme, takým slotom disponovať, preto si to dopredu radšej overte. Tieto disky sa od desktopových tiež nijako nelíšia a možno použiť bežné modely podľa rád uvedených v kapitole o SSD diskoch.

HDD do notebooku

Na čo sa pozerať v prípade externých pevných diskov

Výber externého pevného disku je tiež pomerne jednoduchý. Okrem technických parametrov sa pri tomto výbere dostávajú k slovu aj vzhľad a pridané hodnoty, akými môže byť napríklad zvýšená odolnosť.

Funkčnosť by však mala zostať na prvom mieste, preto je nutné sa hneď na začiatku rozhodnúť, či kúpiť externý HDD či externý SSD. HDD sa javí ako lepšie riešenie na zálohovanie a ukladanie nie často využívaných dát. SSD sedí, naopak, viac každodennému intenzívnemu nasadeniu. HDD má nespornú výhodu v cene, SSD, naopak, v rýchlosti a vyššej fyzickej odolnosti (nemá žiadne pohyblivé časti). Pri výbere si teda položte otázku, či výhody SSD reálne využijete. Ak budete používať externý disk len na zálohy a občasný prenos dát, dobre poslúži aj HDD, ak ste však používateľ, ktorý často spracováva a kopíruje veľké množstvo dôležitých dát (napríklad fotograf alebo producent videa), oceníte aj rýchlosť a odolnosť externého SSD.

Ďalším dôležitým faktorom pri výbere externého úložiska je jeho pripojovacia zbernica. Najrozšírenejším rozhraním je momentálne USB, odporúčame sa preto obmedziť na externé disky s týmto konektorom. Z hľadiska prenosovej rýchlosti zvoľte modely iba s USB 3.0 alebo novším.

Pokiaľ chcete ešte podrobnejšie informácie, môžete navštíviť náš článok „Ako vybrať externý disk?“.

Externí pevný disk

Aký pevný disk si teda vybrať?

Teraz už poznáte rozdiely medzi jednotlivými typmi diskov aj ich zapojeniami, vybrať si správne úložisko by pre vás už nemal byť problém. Na záver však môžeme poskytnúť niekoľko osvedčených rád.

SSD sa aj napriek vyššej cene za GB oplatí, a to ako do stolných počítačov, tak aj notebookov. Zlepšená odozva systému a aplikácií cenu plne ospravedlní. V prípade SSD ako jediného disku odporúčame minimálnu kapacitu 240 GB. V prípade notebookov je potrebné overiť, či váš model výmenu disku podporuje, zatiaľ čo v prípade stolných počítačov problém nebude, štandardné SATA SSD disky by mali podporovať všetky základné dosky. Kto túži po vysokom výkone, môže zabrúsiť aj k rýchlejším M.2 SSD diskom s podporou NVMe.

Veľmi častým riešením je v osobných počítačoch kombinácia SSD ako primárneho disku s operačným systémom a najpoužívanejším softvér a HDD ako úložiska na dáta a menej používané programy a hry. Pri takejto kombinácii odporúčame aspoň 120 GB SSD, ideálne 240 GB alebo väčší, a 1 – 2 TB platňový disk.

Ponuka je široká a môžeme odporučiť len niektoré z produktov. Za klasické HDD určené do domácich počítačov to bude Seagate BarraCuda alebo Western Digital Black, za SATA SSD Samsung 850 EVO alebo HyperX Savage a za NVMe SSD Samsung 960. Prípadne môžete skúsiť novú technológiu Intel Optane Memory.

Na vašom súkromí nám záleží

My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.

Viac informácií
Rozumiem Podrobné nastavenia Odmietnuť všetko
P-DC1-WEB04