Obnoviť stránku

Seasonic SSR-1000PD (RECENZIA A TESTY): 1 000 W zdroj s certifikáciou 80 PLUS Platinum

Aktualizované

V tejto recenzii sa pozrieme na zdroj SSR-1000PD od firmy Seasonic. Výrobca uvádza, že zdroj disponuje certifikáciou 80 PLUS Platinum. Ďalej sa výrobca chváli dvanásťročnou zárukou, pozlátenými konektormi, tichou prevádzkou (s pasívnym chladením až do 40 % výkonu) a malým zvlnením. Zdroj sa predáva za cenu okolo 250 €. Ako sa tomuto zdroju bude dariť v teste?

Seasonic SSR-1000PD; zdroj; recenzia

Seasonic SSR-1000PD (RECENZIA A TESTY) – OBSAH

 1. Obsah balenia Seasonic SSR-1000PD
 2. Seasonic SSR-1000PD: Čo a prečo sa meralo?
 3. Seasonic SSR-1000PD (TEST): meranie standby vetvy +5 V
 4. Seasonic SSR-1000PD (TEST): meranie -12 V vetvy
 5. Seasonic SSR-1000PD (TEST): meranie napätia bez záťaže
 6. Recenzia Seasonic SSR-1000PD: záťažový test
 7. Ako je na tom zdroj Seasonic SSR-1000PD čo sa ochrany týka?
 8. Konštrukcia zdroja Seasonic SSR-1000PD
 9. Záver recenzie a hodnotenie zdroja Seasonic SSR-1000PD

Obsah balenia Seasonic SSR-1000PD

Podobne, ako predtým recenzovaný zdroj SSR-600TL, je tento zdroj dodávaný v kartónovej krabici, ktorá je zabalená v ďalšom lesklom čierno-striebornom obale, na ktorom sú uvedené niektoré základné parametre. Balenie obsahuje zdroj, sieťový kábel, ploché modulárne káble vo vlastnom vreci, manuál, nálepku a ďalšie príslušenstvo ako sťahovacie pásky a malú krabičku so štartovacou prepojkou, ktorú možno nasadiť na 24-pinový konektor pre MB a spustiť tak zdroj mimo počítač bez manuálneho prepájania pinov.

Krabica s obalom; Seasonic SSR-1000PD Obsah krabice; Seasonic SSR-1000PD Obsah krabice; Seasonic SSR-1000PD
Balenie zdroje Seasonic SSR-1000PD a jeho obsah.

Čo sa týka vzhľadu, zdroj SSR-1000PD pôsobí dobrým dojmom. Farba je skôr matná tmavosivá až čierna. Použité materiály pôsobia kvalitne, zdroj má hmotnosť približne 2 kg. Všetky káble sú v rovnakom farebnom vyhotovení, kábel pre 24-pinový konektor na MB je opletený, ostatné káble sú ploché.

Kabeláž; zdroj Seasonic SSR-1000PD Manuál
Zdroj Seasonic SSR-1000PD: rozbalené káble, manuál a niektoré príslušenstvo.

So zdrojom je dodaný jeden kábel pre MB (24/20 pinov), dva káble pre MB na napájanie CPU (8/4 piny), tri káble pre PCIe (8/6 pinov) – z toho dva s dvoma konektormi, dva SATA káble so štyrmi konektormi, dva Molex káble (jeden s tromi, jeden s dvoma konektormi) a adaptér Molex na FDD a Molex na SATA. Dĺžka MB káblov sa pohybuje okolo 60 – 65 cm, dĺžka PCIe a SATA káblov okolo 70 – 80 cm.

Konektory; Seasonic SSR-1000PD Sieťový vstup; Seasonic SSR-1000PD
Zdroj Seasonic SSR-1000PD: konektory pre modulárne káble a sieťový vstup.

Seasonic SSR-1000PD: Čo a prečo sa meralo?

V tejto recenzii som meral zvlnenie jednotlivých vetiev a účinnosť zdroja. Ďalej som testoval správanie zdroja pri zapnutí (so záťažou aj bez záťaže). Tiež boli otestované ochrany zdroja a správanie pri veľmi nerovnomernom zaťažení jednotlivých vetiev.

i

Dôležité parametre

 1. Účinnosť: udáva pomer medzi výkonom a príkonom zdroja. Zdroj, ktorý bude pri záťaži 180 W odoberať 200 W, má účinnosť 90 %. Vysoká účinnosť je žiadaná. Okrem toho, že zdroj spotrebuje menej energie, bude tiež vydávať menej tepla. Tým pádom sú nižšie nároky na chladenie.
 2. Zvlnenie a presnosť výstupného napätia: zdroj má niekoľko vetiev, ktoré dodávajú určité výstupné napätie. Ak dodáva +12 V vetva napätie so strednou hodnotou 12,12 V, ktoré ale prudko kolíše medzi 12,10 V a 12,14 V, potom je odchýlka od menovitého napätia 1 % a zvlnenie 40 mV (špička-špička). Napríklad pre +12 V vetvu určuje ATX štandard toleranciu 5 % a max. zvlnenie 120 mV. Príliš nepresné napätie a veľké zvlnenie môže viesť k nestabilite a/alebo poškodeniu komponentov/skráteniu ich životnosti.
  Poznámka k overclockingu. Ak taktujeme komponenty, zvyšuje sa ich náročnosť na chladenie aj napájanie. Ak taktujeme, je vhodné použiť kvalitný a patrične nadimenzovaný zdroj. Pokiaľ budú rôzne výkyvy napätia tak veľké, že budú spôsobovať nejaké väčšie výkyvy napätia až na napájacích kaskádach, môžu vznikať problémy so stabilitou. Vzhľadom na to, že taktované komponenty bývajú citlivejšie na napájanie, na využitie plného OC potenciálu komponentov je vhodné použiť kvalitný zdroj.
 3. Správanie zdroja pri zapnutí: ak je zdroj nesprávne navrhnutý, môže pri zapnutí či rýchlej zmene záťaže na chvíľu pustiť von vyššie napätie. Ak je toto prekmitnutie príliš veľké, opäť hrozí poškodenie komponentov.
 4. Ďalej je vhodné otestovať ochrany zdroja a správanie zdroja pri neštandardných situáciách. Kvalitný zdroj by nemal zničiť sám seba ani pripojené komponenty – ak niečo také hrozí, mal by sa vypnúť.

Seasonic SSR-1000PD (TEST): meranie standby vetvy +5 V

Maximálna záťaž pre túto vetvu je 3 A (pri 5 V to zodpovedá 15 W). V tabuľke nižšie sú uvedené namerané hodnoty. Účinnosť sa pohybuje okolo 80 % a nie je príliš závislá od záťaže. Účinník (power factor, v tabuľkách označený ako „PF“) so záťažou rastie až do 0,36. Vďaka vypnutej korekcii účinníka je pochopiteľne pomerne nízky. Napätie sa medzi záťažou 1 A a 3 A zmenilo o 140 mV, regulácia je veľmi dobrá a zvlnenie je nízke, pohybujú sa v jednotkách mV špička-špička. Toho meranie bolo vykonané s vypnutou hlavnou časťou zdroja.

Meranie standby vetvy: tabuľka; Seasonic SSR-1000PD

V ďalšej tabuľke je uvedené meranie standby vetvy, keď sú spojené vodiče PS_ON a GND (tzn. v prevádzke sú aj ostatné vetvy, nie iba standby vetva), ale iné vetvy nie sú zaťažené. Zvlnenie je o niečo vyššie, účinnosť je nižšia a PF je mierne vyšší. Zdroj má v pokoji spotrebu okolo 5 W, čo je dané pravdepodobne aktívnou korekciou účinníka. Pri zapnutí zdroja je počuť cvaknutie relé.

Meranie standby vetvy: tabuľka; Seasonic SSR-1000PD

Zvlnenie +5 V SB vetvy pri malej zátaži; Seasonic SSR-1000PD
Tu je vidieť zvlnenie + 5 V SB vetvy pri malej záťaži.

i

Na čo slúžia jednotlivé vetvy?

 1. +12 V: typický počítač bude odoberať najviac výkonu práve z tejto vetvy. Je z nej napájaný procesor (cez ďalší znižovací menič – napájaciu kaskádu umiestnenú na základnej doske), grafické karty, pevné disky a mechaniky (SATA a Molex konektory), PCIe sloty, rôzne časti základnej dosky...
 2. +5 V a +3,3 V: napájanie pevných diskov, mechanik, rôznych častí základnej dosky, USB, PCIe slotov... Typicky tieto vetvy nie sú zaťažované ani zďaleka toľko ako +12 V.
 3. +5 V standby: táto vetva beží stále, aj keď je PC vypnuté. Je pripojená k základnej doske, ktorá môže zapnúť zvyšok zdroja signálom PS_ON. Zdroj ju teda využíva aj interne. Ide vlastne o druhý malý zdroj, ktorý pracuje väčšinou nezávisle od ostatných vetiev. Má typicky max. výkon okolo 10 až 15 wattov.
 4. −12 V: môže napájať rôzne obvody na základnej doske (napr. pre porty RS232), dnes sa už veľmi nevyužíva. Táto vetva má typicky max. výkon okolo 3 W.

Seasonic SSR-1000PD (TEST): meranie -12 V vetvy

Zvlnenie na tejto vetve sa pohybuje okolo 10 mV. Cez celý prúdový rozsah sa napätie zmenilo len o 30 mV.

Zvlnenie +5 V SB vetvy pri malej zátaži; Seasonic SSR-1000PD

Seasonic SSR-1000PD (TEST): meranie napätia bez záťaže

V tabuľke nižšie sú uvedené napätia jednotlivých vetiev bez záťaže a zvlnenie na jednotlivých vetvách. Najväčšiu odchýlku od menovitého napätia má vetva +12 V.

Napätie a zvlnenie naprázdno; Seasonic SSR-1000PD

Seasonic SSR-1000PD (TEST): záťažový test

V záťažovom teste boli testované iba vetvy +5 V, +12 V a +3,3 V, pretože výkon konárov -12 V a standby je oproti ostatným vetvám malý, navyše sa podľa zbežného testu tieto dve vetvy okrem zvlnenia s ostatnými vetvami navzájom neovplyvňovali. Pre vetvy +5 V a +3,3 V je udávaný maximálny prúd 25 A a spoločný výkon max. 125 W, pre vetvu +12 V je maximálny prúd 83 A a výkon 996 W, celkový maximálny výkon je 1 000 wattov.

Príkon a účinník boli merané pomocou wattmetra Geti GPM01, prúd bol rozdelený do viacerých záťažových blokov, kde bol meraný pomocou úbytku napätia na bočniciach Walsin 2 Ω, 1 %. Napätie (vrátane úbytkov na bočniciach) bolo merané multimetrom Uni-T UT61E. Zvlnenie bolo merané s kapacitnou záťažou zodpovedajúcou dokumentu Intel # 336521, avšak bez diferenciálnej sondy – s pasívnou sondou, pomocou osciloskopu DSO5102P. Namerané zvlnenie so skratovanou sondou sa pohybovalo okolo 1 mV, keď by zdroj zaťažený málo, až k nízkym jednotkám mV podľa pozície sondy voči zdroju pri vyššej záťaži. Čo sa týka záťažového testu a účinnosti, chyby prístrojov boli korigované podľa skoršieho porovnania s presnejšími prístrojmi pri rôznych meraniach a následnom dopočítaní, ale vzhľadom na nízke zvlnenia a vysokú účinnosť môžu byť v meraniach poznať.

Napätie a zvlnenie; záťažový test; Seasonic SSR-1000PD

Účinnosť by podľa špecifikácie 80 Plus Platinum mala byť 92 % pre 20 % záťaž, 94 % pre 50 % záťaž a 90 % pre 100 % záťaž. Pri niektorých meraniach bola zistená účinnosť cca o 1 percento nižšia, pri niektorých zase o niečo vyššia, ale vzhľadom na presnosť použitých prístrojov a veľkej záťaži na vetvách +3,3 a +5 V (pričom bežné PC majú väčšinu záťaže na +12 V vetve) možno očakávať, že zdroj s veľkou pravdepodobnosťou svoju špecifikáciu spĺňa a pri lepšom rozdelení záťaže (skôr na vetve +12 V) by si viedol lepšie. Pri meraní d) bola nameraná účinnosť takmer 94 %. Teplota bola meraná teplomerom GM320 blízko najteplejšieho miesta povrchu zdroja.

Ventilátor sa spúšťal až v meraní c), kedy si zdroj „občas odfúkol“. Medzi všetkými meraniami bolo ponechaných minimálne okolo 30 minút, avšak väčšinou skôr viac, aby bol dostatok času na zahriatie zdroja. Už s malou záťažou PFC fungovala lepšie, v meraní a) sa účinník pohyboval okolo 0,84, vo všetkých iných meraniach (b až e) už bol vyšší ako 0,9.

S crossloadingom a preťažením si zdroj poradil bez problémov. Zvlnenie už pre tento prípad nebolo merané, ale napätie sa držalo v špecifikácii, a to aj napr. pri preťažení vetiev +5 a +3,3 V na viac ako 160 % menovitého kombinovaného výkonu, viď tabuľka nižšie.

Napätie a zvlnenie; záťažový test – preťaženie; Seasonic SSR-1000PD

Pri maximálnej záťaži a preťažení bol ventilátor už pomerne hlučný a prepínal sa hlavne medzi dvoma určitými výkonmi, čo bolo počuteľné a dosť nepríjemné.

Pomerne zaujímavé je, že sa napätie pri záťaži do istej miery zvyšovalo. Možno sa takto snaží zdroj kompenzovať úbytok napätia na kábloch? Napätie na niektorých konektoroch však potom už presiahne hodnotu, ktorá by zodpovedala tolerancii, ktorú udáva Seasonic, avšak stále je v limitoch daných príslušným štandardom ATX.

i

Ako záťaž boli použité výkonové drôtové rezistory pripájané mechanickými spínačmi. ATX štandard povoľuje zvlnenie 120 mV špička-špička pre vetvy ± 12 V, 50 mV pre ostatné, odchýlku napätia ±5 % pre kladné vetvy a ±10 % pre záporné vetvy.

Ako je na tom zdroj Seasonic SSR-1000PD čo sa ochrany týka?

Seasonic udáva, že má zdroj ochrany OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP (overcurrent/voltage/undervoltage, short circuit, over power/temperature protection), tzn. ochrany proti nadprúdu, prepätiu, podpätiu, skratu, príliš vysokému výkonu a prehriatiu. Ochrany proti nadprúdu/príliš vysokému výkonu a skratu boli na všetkých vetvách otestované, po krátkom odpojení a odstátí zdroj fungoval ďalej.

Konštrukcia zdroja Seasonic SSR-1000PD

V zdroji sú použité kvalitné súčiastky (napr. elektrolytické kondenzátory od firiem Rubycon, Nippon Chemicon, Hitachi). Spodná strana dosky je pokrytá ochranným lakom. Na hlavnej doske je pripevnených niekoľko ďalších dosiek, na ktorých sú napríklad riadiace obvody či menič z +12 V na +5 a +3,3 V. Použitím tohto pomocného meniča možno docieliť to, že sa jednotlivé vetvy navzájom nebudú príliš ovplyvňovať (čo bolo overené v teste, kedy aj pri plnej záťaži iba na jednej vetve boli všetky napätia v poriadku). Vetvy +5 V a +3,3 V budú mať pochopiteľne však o niečo nižšiu účinnosť.

Vnútornosti zdroja Seasonic SSR-1000PD Spodná strana dosky zdroja Seasonic SSR-1000PD
Vnútri zdroja Seasonic SSR-1000PD.

V PFC sú vysadené SiC diódy Cree C3D08060A a MOSFETy IPP60R125CP (650 V; 0,125 Ω). Samotný zdroj +12 V využíva plný mostík MOSFETu IPP50R250CP (550 V, 0,25 Ω) a ide pravdepodobne o topológiu LLC či podobnú. Usmernenie na sekundárnej strane je synchrónne, zaistené pomocou SMD MOSFETov na spodnej strane dosky. Doska s meničmi pre vetvy +5 V a +3,3 V obsahuje pravdepodobne klasické synchrónne znižovacie meniče. Ohľadne kvality spájkovania tu nie je čo vytknúť.

i Mohlo by vás zaujímať

Záver recenzie a hodnotenia zdroja Seasonic SSR-1000PD

Seasonic SSR-1000PD

Seasonic SSR-1000PD

Seasonic SSR-1000PD

Medzi kladné vlastnosti zdroja SSR-1000PD možno zaradiť vysoký výkon, veľmi dobrú účinnosť a tichý chod až do záťaže okolo 400 W. Použité súčiastky sú kvalitné. Výčitku si však zaslúži napríklad pomerne hrubá regulácia rýchlosti ventilátora.

Klady

 • Nízke zvlnenie
 • Výborná účinnosť, certifikácia 80 PLUS Platinum
 • Kvalitná konštrukcia, použité materiály
 • Záruka 12 rokov

Zápory

 • Vysoká cena
 • Hrubšia regulácia ventilátora

Zdroj Seasonic SSR-1000PD má veľký výkon, vysokú účinnosť a všeobecne dobré prevádzkové parametre, avšak firma Seasonic si za neho rozhodne nechá adekvátne zaplatiť.P-DC1-WEB21