Obnoviť stránku

Najlepšie slúchadlá

Ako vybrať slúchadlá

Mnoho z nás si život bez slúchadiel nedokáže predstaviť. Robia nám spoločnosť pri cestovaní, práci, športe, sú prostriedkom na relaxáciu. Ako ale slúchadlá vybrať, ako sa zorientovať v jednotlivých typoch, ktoré parametre sledovať a ako sa vyznať v mnohokrát nezrozumiteľných označeniach a pojmoch? Tento sprievodca si kladie za cieľ vás previesť všetkými záludnosťami širokého spektra výrobkov, ktoré v oblasti slúchadiel nájdeme.

Ako vybrať slúchadlá – OBSAH

Tipy pri výbere slúchadiel

 • Slúchadlá nevyberajte len podľa vzhľadu. Akokoľvek sa vám môže daný model slúchadiel páčiť, v mnohých ohľadoch je dôležitejšia kvalita reprodukcie a konštrukcia slúchadiel.
 • Bezdrôtové alebo klasické káblové slúchadlá? Pre bežného poslucháča je rozdiel v kvalite minimálny, v pohodlí však markantný.
 • Nálepka bohaté basy nie je zas tak dôležitá – pokiaľ teda nepreferuje tanečnú hudbu. Dôležité je, aby slúchadlá hrali pokiaľ možno vyrovnane v celom svojom frekvenčnom spektre.

Zásadné parametre pri výbere slúchadiel

Sú parametre, ktoré sa oplatí sledovať, či už si plánujete zaobstarať akýkoľvek druh slúchadiel. Údaje ako frekvenčná charakteristika slúchadiel alebo ich impedancia vám totiž môžu napovedať, ako budú slúchadlá hrať. Podobne aj ich konštrukcia – určité riešenia konštrukcie slúchadiel a ich vyhotovenie sú vhodnejšie na konkrétny účel než iné.

Frekvenčná charakteristika

Z pohľadu fyziky je zvuk mechanické vlnenie s určitou frekvenciou (počet kmitov za určitú časovú jednotku), ktorá sa udáva v jednotkách Hertz (Hz). Ona frekvencia, ktorú je človek schopný vnímať, je značne individuálna a pohybuje sa približne v rozsahu od 16 do 20 000 Hz. Tomuto rozptylu sa hovorí frekvenčný rozsah. V dnešnej dobe však ide skôr o orientačný údaj. Najmä preto, že rad výrobcov testuje svoje modely pri hodnotách útlmu +/- 10 a viac dB (správne by mala byť tolerancia +/- 3 dB) alebo neuvádza hodnoty útlmu vôbec.

Slúchadlá testované s útlmom vyšším ako +/- 3 dB síce dokážu hrať v rámci celého spektra frekvenčného rozsahu uvádzaného výrobcom, avšak v niektorých frekvenciách budú hrať veľmi nahlas a v niektorých zase veľmi potichu (typicky v najvyšších a najnižších hodnotách frekvenčného rozsahu uvádzaného výrobcom). V najvyšších a najnižších hodnotách frekvenčného rozsahu tak už nemožno počítať s vyváženou hudobnou reprodukciou. Na druhej strane frekvenčný rozsah pri slúchadlách testovaných pri hodnote útlmu +/- 3 dB udáva len tie frekvencie, pri ktorých slúchadlá ešte hrajú vyvážene.

Frekvenčná charakteristika slúchadiel sa potom zobrazuje ako graf priebehu jednotlivých frekvencií zvuku v čase. Málokedy sa ale stretávame s jedinou, izolovanou amplitúdou. Výsledný zvuk, ktorý pri počúvaní vnímame, či už je to hudba, hovorené slovo, alebo to, čo počujeme z nášho okolia ako bežný šum, sa skladá z viacerých vzájomne sa prelínajúcich vrstiev. Pokiaľ tieto jednotlivé vrstvy premietneme do grafu, zistíme, že najviac viditeľné sú tie frekvencie, ktoré majú na výsledný zložený priebeh najmenší vplyv. Výsledný graf frekvenčnej charakteristiky tak na prvý pohľad dokáže odhaliť, ako dané slúchadlá hrajú.

Frekvenčná charakteristika sa zobrazuje pomocou grafov, ktoré nájdeme priamo pri daných slúchadlách (napr. na krabici) alebo v ich testoch. Na osi X sú zaznamenané frekvencie, pričom zľava doprava sú uvedené hĺbky, stredy a výšky. Na osi Y potom nájdeme amplitúdu, resp. jej vychýlenie v závislosti od danej frekvencii. Dá sa teda všeobecne povedať, že ak bude vyššie umiestnená ľavá strana spektra, máme čo do činenia so slúchadlami s výraznými basmi a presne opačne. Vyšší graf na pravej strane indikuje slúchadlá s ostrejším, výškovým zvukom. Ideálom je vyrovnaná krivka bez výraznejších výkyvov na jednu alebo na druhú stranu.

Impedancia

Impedancia je fyzikálna veličina, ktorá popisuje – zjednodušene povedané – odpor súčiastky a fázový posun napätia proti prúdu pri prechode striedavého prúdu danej frekvencie. Vyjadruje tak de facto to isté, čo fyzikálna veličina známa ako elektrický prúd, tá sa ale týka len jednosmerného prúdu. Môžete namietať, že pomer medzi napätím a prúdom udáva aj veličina odpor. To je pravda, impedancia má dokonca rovnakú jednotku, ohm. Lenže tam sú obe tieto zložky vo fáze, v prípade impedancie sú voči sebe fázovo posunuté, to znamená, že majú iný počiatočný bod.

Aký to má vplyv na zvuk slúchadiel?

 • Slúchadlami s nižšou impedanciou pretečie väčší prúd a budú hrať hlasnejšie, ale s väčším skreslením zvuku.
 • Slúchadlami s vyššou impedanciou prejde menšie množstvo prúdu, nebudú tak hlasné, ale ponúknu menšie skreslenie.

Citlivosť

Akustický výkon slúchadiel, ktorý sa uvádza v dB/Wm. Čím vyššia citlivosť, tým lepšia reprodukcia zvukového signálu. Vyššia hodnota znamená aj väčšiu hlasitosť, teda vaše slúchadlá budú hrať hlasnejšie. Na zariadenia s nízkym výstupným výkonom, ako sú napr. MP3 prehrávače, sú vhodné slúchadlá s vysokou hodnotou citlivosti nad 100 dB/mW a nízkou impedanciou do 80 ohmov.

Spracovanie slúchadiel

Z pohľadu spracovania slúchadiel sa tieto rozdeľujú do troch skupín a jednej podkategórie. Spracovanie ovplyvňuje používateľské pohodlie a zo svojej podstaty aj to, čoho sú dané slúchadlá technicky schopné (napr. v kategórii hi-fi nenájdeme štupľové slúchadlá). Na trhu tak teda nájdeme:

 • Slúchadlá na uši (supraaurálne) – ich výhodou je zvyčajne ľahká konštrukcia. Ako už názov napovedá, prikladajú sa na uši, z toho dôvodu majú aj nižšiu izolačnú schopnosť voči okolitému hluku. Pri dlhšom nosení môžu byť aj menej pohodlné.
 • Slúchadlá okolo uší (circumaurálne) – sú synonymom pre veľké hi-fi slúchadlá a pevné herné headsety. Dobre tesne pritiahnu ucho ako celok, a tým dobre izolujú okolitý hluk. Ponúknu tak kvalitné počúvanie bez rušenia, sú však ťažšie a na časté prenášanie menej praktické.
 • Slúchadlá do uší (intraaurálne) – vkladajú sa priamo do zvukovodu. Nájdeme ich v dvoch podobách: kôstky (Earbuds) ležia vo vyústení zvukovodu, špunty (in-ear) sa do zvukovodu zasúvajú, a tým aj lepšie izolujú okolité zvuky. Používajú ich aj profesionálni muzikanti čoby tzv. odpočúvanie na koncertoch.
 • Slúchadlá za uši – ide skôr o doplňujúcu kategóriu. Výrobcovia niektoré typy slúchadiel, najmä tie športové, vybavujú krídelkami, ktoré slúchadlá lepšie ukotvia v uchu.

Konštrukcia slúchadiel

Pokiaľ zvážime konštrukciu slúchadiel, vyberať môžeme medzi tromi skupinami:

 • Otvorená – výhodou slúchadiel s otvorenou konštrukciou je vernejšia reprodukcia zvuku s nižšou mierou skreslenia. Na druhej strane otvorená konštrukcia je priepustnejšia aj smerom von, tzn. že pri hlasnejšom počúvaní hudby môžete rušiť aj svoje okolie.
 • Uzavretá – uzavreté slúchadlá lepšie bránia rušivým zvukom z okolia – hudbu si tak vychutnáte aj na rušnej ulici. Zároveň tiež neprepúšťajú zvuk von zo slúchadiel.
 • Polouzavretá – sú kompromisným riešením. Hoci tak do istej miery bránia tomu, aby vás rušilo okolie, zvuk bude unikať von.

Typy slúchadiel

Bezdrôtové slúchadlá

Bezdrôtové slúchadlá

 • Bezdrôtové slúchadlá ponúkajú najvyšší komfort pohybu
 • Majú zabudovanú batériu, ktorá vyžaduje dobíjanie
 • Pri moderných bezdrôtových slúchadlách už prakticky nedochádza k degradácii kvality

Bezdrôtové slúchadlá sú dnes trendom, ktorý dospel dokonca tak ďaleko, že zo zariadenia miznú slúchadlové konektory. Ponúkajú vysoký komfort pri používaní – absolútnu voľnosť pohybu. Obídu sa totiž bez mnohokrát otravných káblov. Svoje využitie nájdu ako pri počúvaní hudby, tak pri hraní hier či práci. Bezdrôtové slúchadlá podľa spôsobu pripojenia rozdeľujeme do troch skupín na rádiofrekvenčné, Bluetooth a tzv. True-Wireless, ktoré podrobne preberieme v nasledujúcej kapitole. Váhate, ako vybrať bezdrôtové slúchadlá? Poradíme v našich videonávodoch Ako vybrať slúchadlá a Ako vybrať True-Wireless slúchadlá.

Dôležité parametre bezdrôtových slúchadiel

Vyhotovenie slúchadiel

Z pohľadu vyhotovenia sa bezdrôtové slúchadlá vyrábajú vo všetkých štyroch typoch vyhotovení:

 • Slúchadlá na uši (supraaurálne)

Ich výhodou je zvyčajne ľahká konštrukcia. Ako už názov napovedá, prikladajú sa na uši, z toho dôvodu majú aj nižšiu izolačnú schopnosť voči okolitému hluku. Pri dlhšom nosení môžu byť aj menej pohodlné.

 • Slúchadlá okolo uší (circumaurálne)

Sú synonymom pre veľké hi-fi slúchadlá a pevné herné headsety. Dobre tesne pritiahnu ucho ako celok, a tým dobre izolujú okolitý hluk. Ponúknu tak kvalitné počúvanie bez rušenia, sú však ťažšie a na časté prenášanie menej praktické.

 • Slúchadlá do uší (intraaurálne)

Vkladajú sa priamo do zvukovodu. Nájdeme ich v dvoch podobách: kôstky (Earbuds) ležia vo vyústení zvukovodu, špunty (in-ear) sa do zvukovodu zasúvajú, a tým aj lepšie izolujú okolité zvuky. Používajú ich aj profesionálni muzikanti čoby tzv. odpočúvanie na koncertoch.

 • Slúchadlá na uši

Ide skôr o doplňujúcu kategóriu. Výrobcovia niektoré typy slúchadiel, najmä tie športové, vybavujú krídelkami, ktoré slúchadlá lepšie ukotvia v uchu.

Pripojenie slúchadiel

Spôsob pripojenia rozdeľuje slúchadla do nižšie uvedených kategórií:

 • Rádiofrekvenčné slúchadlá

Na prenos signálu využívajú rádiové vlny, nevyhnutnosťou je použitie prijímacieho zariadenia (dongle), ktoré sa najčastejšie pomocou USB pripája k počítaču či špeciálnu vysielaciu stanicu s dosahom až niekoľko desiatok metrov. Sú vhodné pre náročných používateľov, pretože sú len minimálne náchylné na degradáciu či výpadok signálu. Vzhľadom na vyššiu náročnosť technológie sú k dispozícii iba vo vyhotovení cez hlavu, taktiež je potrebné počítať aj s vyššou cenou.

 • Bluetooth slúchadlá

K prenosu signálu využívajú technológiu Bluetooth. Tá je dnes dostupná prakticky v každom zariadení (mobilných telefónoch, notebookoch, počítačoch), a preto patria k najrozšírenejším typom bezdrôtových slúchadiel. K dispozícii sú v rozmanitých vyhotoveniach (špunty, na uši, cez hlavu), s mikrofónom aj bez. Do tejto kategórie spadajú aj tzv. True-Wireless slúchadlá, ktoré eliminujú akýkoľvek kábel, ktorý prepája oba náušníky.

Kodeky

Kodeky slúžia na dekódovanie zvukového signálu. Pred nákupom bezdrôtových slúchadiel je preto potrebné zabezpečiť obojstrannú kompatibilitu medzi slúchadlami a zariadením, ku ktorému sa ich chystáte pripojiť. Hoci to môže znieť zvláštne, vzájomná podpora nie je ani zďaleka pravidlom. Medzi aktuálne najpoužívanejšie kodeky patria:

 • SBC

SBC (sub-band coding) je základným kodekom, ktorý Bluetooth podporuje. Predstavuje najnižšiu možnú kvalitu prenosu a skôr nutnú najnižšiu triedu, ktorá je podporovaná naprieč zariadeniami. Avšak s kvalitnými slúchadlami bude aj SBC hrať pomerne slušne.

 • aptX

Patrí k najstarším kodekom, ktoré sa pri bezdrôtovom Bluetooth prenose audia používajú. Využíva kompresiu, ktorá znižuje latenciu signálu. Podporuje 16-bit/48 kHz LCPM s dátovým prenosom až 352 kbps a je považovaný za stratovú kompresiu. Najlepšie si rozumie so stratovým formátom MP3 a je široko podporovaný naprieč zariadeniami s operačným systémom Android.

 • aptX HD

Ide o HD verziu uvedeného aptX. Momentálne je vo vlastníctve spoločnosti Qualcomm a nájdeme ho v drahších zariadeniach, ktoré sú vybavené čipovou sadou tejto spoločnosti. Podporuje dátový prenos vo vysokom rozlíšení 24-bit/48 kHz s maximálnou prenosovou rýchlosťou až 576 kbps. Existuje ešte variant tohto kodeku aptX HD LL, kde skratka LL znamená low latency, ktorá latenciu znižuje na takmer nerozoznateľných 40 ms.

 • AAC

Kodek AAC (Advanced Audio Codec) využívajú zariadenia od spoločnosti Apple, ide tiež o základný kompresný formát na free variant YouTube. Čo do kvality sa AAC vyrovná formátu mp3, prenosová rýchlosť má však strop na 250 kbps. Nevýhodou AAC je energetická náročnosť, ktorá sa negatívne prejavuje na výdrži batérií, čo môže byť zásadné najmä pri bezdrôtových slúchadlách.

 • LDAC

Kodek LDAC vyšiel z dielne spoločnosti Sony. Jeho najväčším tromfom je variabilný bitrate, ktorý dosahuje hodnotu až 990 kbps. Podpora medzi výrobcami mobilných zariadení nie je príliš široká, resp. rad zariadení vyžaduje prístup do zložitejšieho nastavenia, aby sa dalo používanie kodeku zapnúť. Keď sa to ale podarí, k dispozícii máte trojnásobné prenosové rýchlosti, než môže ponúknuť SBC.

 • LHDC

Low Latency High Definition Codec vznikol v spolupráci Hi-Res Audio (HWA) Union a spoločnosti Savitech. Má podobnú prenosovú rýchlosť ako LDAC (900 kbps) a vzorkovanie až 96 kHz. Plusom je aj veľmi nízka latencia.

Výdrž batérie

Výdrž na jedno nabitie batérie sa veľmi líši model od modelu. Aj slúchadlá s najkratšou výdržou sú schopné zostať v prevádzke niekoľko hodín. Pokiaľ bezdrôtové slúchadlá používate prevažne doma, nie je ich výdrž tak dôležitá. Naopak ak často cestujete, bude sa vám hodiť dlhšia výdrž batérie. V tomto prípade ale platí, že čím dlhšia bude výdrž, tým väčšia a ťažšia bude aj batéria.

Kapacita batérie slúchadiel ukazuje, ako dlho vydržia samotné slúchadlá bez nabíjania.

 • Do 10 hodín

Krátka výdrž batérie bez problémov postačí na domáce použitie aj na krátke cesty.

 • 10 – 20 hodín

Zlatá stredná cesta. Uspokojí potreby každého bežného používateľa ako pri domácom použití, tak aj na výletoch.

 • Nad 20 hodín

Skvelá výdrž vhodná pre náročných. Aj na dlhších výletoch nebudete slúchadlá musieť nijako často dobíjať.

Eliminácia okolitého hluku

Pokiaľ nechcete byť pri počúvaní rušení, poobzerajte sa po takýchto bezdrôtových slúchadlách, ktoré ponúkajú pokročilú elimináciu hluku. Rozdeľujeme ju do dvoch skupín: pasívna vychádza zo samotnej konštrukcie slúchadiel. Na bežné použitie býva dostatočná, vo väčšej miere si však neporadí s okolitým hlukom (v doprave, kancelárii atď.).

V posledných rokoch sa bežnou súčasťou slúchadiel stalo tzv. ANC, teda active noise cancelling (v preklade slúchadlá s aktívnym tlmením alebo slúchadlá s aktívnym potlačením hluku). Princíp je v podstate jednoduchý: spočíva vo vyrušení nechcených zvukov tým, že sa im do cesty postaví iný zvuk, ktorý ich eliminuje. Na odstránenie nežiaduceho hluku sa využíva rovnaké vlnenie, ako je rušivý zvuk, len na opačnej fáze. Ak sa spoja oba tieto zvuky, dôjde k ich vzájomnému vyrušeniu.

ANC
Aktívna eliminácia hluku vyruší nechcené frekvencie, ako je hluk kancelárie, ruch MHD a pod.

Najlepšie sa takto eliminujú zvuky, ktoré majú kratšiu vlnovú dĺžku, systému ide k duhu aj to, pokiaľ zvuk trvá dlhšie. Tzn. že ANC najlepšie funguje napr. pri rušení ruchu v MHD alebo v kancelárii, vo všeobecnosti pri zvukoch s nižšou frekvenciou. V prípade náhlych zvukov (húkajúca sanitka, výkrik a pod.) zvyčajne nemá systém čas sa adaptovať a také zvuky sa k vám dostanú. V praxi aktívne tlmenie hluku funguje na báze pridaného mikrofónu, ktorý sníma zvuky okolia, vyhodnocuje ich a následne pridá do zvukového prúdu signál s opačnou amplitúdou. Na kvalitné počúvanie je táto technológia rozhodne prínosom.

Časté otázky pri výbere bezdrôtových slúchadiel

Môžem s Bluetooth slúchadlami počúvať aj klasicky cez kábel?

Niektoré slúchadlá túto možnosť ponúkajú. V balení vám potom príde spolu so slúchadlami aj jack/USB kábel, ktorý môžete zapojiť napríklad do notebooku a počúvať cez kábel ako s obyčajnými slúchadlami. To, či jednotlivé slúchadlá zdierku na kábel majú, sa s najväčšou pravdepodobnosťou dočítate priamo v popise produktu.

Aký je rozdiel medzi Bluetooth a rádiofrekvenčnými slúchadlami?

Najväčší rozdiel je v dosahu. Kým Bluetooth slúchadlá dosiahnu len pár metrov a ich signál sa môže zhoršiť priechodom cez múry, rádiofrekvenčné slúchadlá tento problém nemajú. Nech už si vyberiete akýkoľvek typ, signál ľahko prejde materiálom. Výhodou vysielacej stanice je potom obrovský dosah, až rádovo niekoľko stoviek metrov.

True Wireless slúchadlá

True Wireless slúchadlá

 • Vysoká miera pohodlia s minimálnym obmedzením
 • Vhodné aj na šport a telefonovanie len s jedným slúchadlom
 • Dobíjanie cez dobíjacie puzdro, ktoré zároveň slúchadlá chránia

Hlavnou výhodou slúchadiel True Wireless voči klasickým bezdrôtovým je kompletná absencia káblov. Kôstky alebo špunty fungujú úplne samostatne a nezávisle od seba. Nie sú teda spojené žiadnym napájacím káblom alebo mostíkom cez hlavu, čo prináša mimoriadny komfort pri počúvaní. Slúchadlá sú uchovávané v puzdre, ktoré slúži zároveň na prenášanie aj na dobíjanie slúchadiel. Tým dosahujú úsporu miesta aj dlhú dobu počúvania. O tom, ako vybrať Truw Wireless slúchadlá, sa viac dozviete aj v našom videu Úplne bez káblov? Ako si vybrať True Wireless slúchadlá.

Dôležité parametre pre True Wireless slúchadlá

Vyhotovenie

True Wireless slúchadlá sa predávajú iba vo verziách do uší. Máte tak na výber z dvoch typov:

 • Špunty

Najčastejší typ True Wireless slúchadiel. Vkladajú sa priamo do zvukovodu a gumové nadstavce skvele izolujú nežiaduce ruchy. Dlhodobé hlasné počúvanie však môže byť časom nepríjemné. Výrobcovia zvyčajne k slúchadlám dodávajú viac ako jednu veľkosť nadstavca. Vďaka tomu špunty v uchu výborne držia a slúchadlá sú pohodlné aj pri dlhodobom nosení.

 • Kôstky

Umiestňujú sa do ušnice tesne pred zvukovod. Sú šetrnejšie k ušiam, ale horšie izolujú okolitý hluk.

Výdrž na batériu

Výdrž na batériu je pri True Wireless slúchadlách často veľmi dobrá, hoci sa na nej podieľa aj možnosť priebežného dobíjania z dobíjacieho puzdra. Výdrž možno zároveň rozdeliť na kapacitu samotných slúchadiel a kapacitu dobíjacieho puzdra, ktoré slúchadlá nielen nabije, ale aj ochráni vo chvíli, keď ich nemáte v ušiach. Vyššia cena ale nie vždy znamená dlhšiu výdrž.

Kapacita batérie slúchadiel ukazuje, ako dlho vydrží samotná slúchadlá bez nabíjania.

 • Menej ako 5 hodín

Tento čas ponúkajú tie najlacnejšie True Wireless slúchadlá alebo tie, ktoré majú puzdro s dostatočnou kapacitou. Hodia sa pre bežného používateľa alebo napr. na beh.

 • Viac ako 5 hodín

Kapacita, ktorá sa stala takmer štandardom pri True Wireless slúchadlách.

Najčastejšie hodnoty sú 5 až 7 hodín. Túto kapacitu odporúčame na dlhšie cesty alebo na sledovanie filmov.

Kapacita batérie puzdra býva mnohokrát niekoľkokrát vyššia ako kapacita slúchadiel. Keď slúchadlá vložíte do puzdra, začnú sa automaticky samé nabíjať.

 • Menej ako 10 hodín

Postačí každému bežnému poslucháčovi. Dobíjanie však môže byť vcelku časté a neskôr otravné.

 • Okolo 20 hodín

Túto kapacitu by mal vyhľadávať každý, kto si chce užiť dlhé počúvanie, ale zároveň neutratiť príliš. Táto výdrž by mala bohato postačiť takmer každému.

 • Okolo 30 hodín a viac

Túto kapacitu ponúka len hŕstka slúchadiel, avšak vyrábajú sa. Sú vhodné pre každého, kto sa nechce zdržovať neustálym nabíjaním alebo napríklad cestuje do miest civilizáciou nedotknutých.

Mikrofón

Výrobcovia True Wireless slúchadiel vo väčšine prípadov myslia na to, že zdrojom hudby býva mobilný telefón. A tým sa často volá, a to by za normálnych okolností znamenalo vyberanie slúchadiel z uší. Vybavujú ich preto zabudovanými mikrofónmi. True-Wireless slúchadlá sa tak jednoducho stávajú aj praktickým hands-free setom, ktorý môže využívať výhody technológií, ako je aktívne potlačenie hluku, a to ako na výstupe (slúchadlá), tak vstupe (mikrofón), a zaistí tak maximálnu kvalitu hovoru.

Ovládanie

V zásade existujú dva spôsoby, ako ovládať True Wireless slúchadlá. Jednoduchšie nastavenie – preskakovanie skladieb, úprava hlasitosti, príjem a ukončenie hovorov – obvykle zvládnete pomocou dotykového ovládania priamo na slúchadlách. Väčšina modelov dnes využíva, aspoň v základnej podobe, dotykové ovládanie. To isté nastavenie – a to vrátane zložitejších úprav, je ale možné riešiť aj prostredníctvom mobilného telefónu v prehrávači médií, prípadne cez dodávanú aplikáciu.

Odolnosť

Ak hľadáte také True-Wireless slúchadlá, ktoré by boli vhodné aj na šport či použitie v náročnejších podmienkach, hľadajte také, ktoré sa môžu chváliť certifikovanou vodoodolnosťou. Tú nájdeme zaznamenanú vo formáte IPxx, pričom čím vyššie číslo za písmenami IP, tým lepšie. Tie s nižšou hodnotou sú odolné proti poteniu, iné vydržia aj slušnú prietrž mračien alebo plávanie. Pozor ale: vodoodolnosť sa týka iba slúchadiel samotných, nie puzdra. Pokiaľ si chcete ísť so slúchadlami zaplávať, puzdro nechajte na brehu. Pokiaľ ide o odolnosť proti mrazu, slúchadlá vždy radšej noste pod čapicou. Mráz totiž škodí batérii.

ANC

Aj v oblasti True-Wireless slúchadiel nájdeme vychytávku v podobe ANC (teda Active Noise Cancelling). Len je potrebné počítať s tým, že bude o niečo menej účinná – už z dôvodov konštrukcie – ako pri veľkých náhlavných slúchadlách. Postupne sa však technológie zlepšujú, výrobcovia využívajú sústavy mikrofónov, ktoré sledujú okolité zvuky, a eliminácia okolitého zvuku je tak dnes už pomerne účinná a funkčná.

Časté otázky pri výbere True Wireless slúchadiel

Aký je rozdiel medzi bezdrôtovými a True Wireless slúchadlami?

Problém klasických bezdrôtových slúchadiel je, že slúchadlá nie sú schopné pracovať samé o sebe – sú spojené mostíkom, kde sa nachádza batéria. To si True Wireless technológia rieši po svojom. Batéria je priamo v slúchadlách, a tak nie sú potrebné žiadne ďalšie káble alebo konštrukcia cez hlavu.

Ako je to s kapacitou batérie slúchadiel?

Bohužiaľ platí, rovnako tak ako pri každej inej batérii, že po čase začne jej kapacita klesať. Pri častejšom používaní (na dennej báze) k tomu dôjde cca za dva roky. Nezostáva ale nič iné ako tomuto faktu prispôsobiť svoje používateľské správanie. Batériu totiž pri slúchadlách nejde vymeniť.

Čo robiť, keď stratím jedno zo slúchadiel?

V prvom rade by ste si museli dať veľmi záležať, aby ste slúchadlo vôbec stratili. Ergonómii je venovaná veľká pozornosť, a tak slúchadlá v uchu zvyčajne držia skvele. Väčšinou nie je problém, ani keď so slúchadlami beháte, cvičíte a pod. Ak sa vám však nepošťastí a slúchadlo stratíte, veľa výrobcov ponúka k zakúpeniu náhradné.

Ako prebieha párovanie True Wireless slúchadiel?

Párovanie True Wireless slúchadiel môže byť o niečo zložitejšie ako pri bežných bezdrôtových slúchadlách. Je totiž nevyhnutné, aby sa spárovali aj jednotlivé slúchadlá medzi sebou, resp. aby boli obe spárované so zdrojovým zariadením – a to buď obe, alebo jedno k druhému, pričom k zdrojovému zariadeniu býva spravidla pripojené to pravé. Inak sa totiž môže stať, že bude hrať iba jedno. Presný postup sa v drobnostiach môže líšiť v závislosti od výrobcu a konkrétneho modelu, avšak všeobecne bude postup nasledujúci:

 1. Vypneme Bluetooth pripojenie na telefóne.
 2. Obe slúchadlá prepneme do párovacieho režimu. Zvyčajne je na to potrebné stlačiť obe po určitú dobu (spravidla 15 alebo 20 sekúnd) a počkať, kým nás o zmene režimu neinformujú pomocou blikania (aké farby a frekvencie, bude uvedené v návode).
 3. Položíme slúchadlá vedľa seba a počkáme, kým sa nespárujú medzi sebou. Zvyčajne to poznáme podľa zmeny farby LED signálu či pomocou zvukového indikátora.
 4. Teraz zapneme Bluetooth na telefóne a slúchadlá už ako jeden celok spárujeme.
Slúchadlá k PC

Slúchadlá k PC

 • Vhodné prevažne na domáce využitie
 • Pripojenie pomocou 3,5 mm jacku alebo USB, v prípade podpory Bluetooth aj bezdrôtovo
 • Väčší dôraz na pohodlie a kvalitu zvuku

Ku stolnému počítaču alebo notebooku sa hodia slúchadlá cez hlavu (s náhlavným mostom). Oproti cenovo porovnateľným slúchadlám do uší (bombám a špuntom) lepšie hrajú a bývajú pohodlnejšie. Kvôli väčším rozmerom a hmotnosti sa nehodia na prenášanie.

Počítačové slúchadlá sa ďalej rozdeľujú do troch veľkých skupín na kancelárska slúchadlá, herné slúchadlá a slúchadlá určené na domáce počúvanie.

Herné slúchadlá

Herné slúchadlá

 • Zásadné je, na akej platforme chcete hrať (PC, XBox, PlayStation)
 • Je potreba rozhodnúť sa pre typ pripojenia
 • Slúchadlá musia dobre sedieť aj pri dlhšom používaní

Na hranie hier vyberajte slúchadlá s mikrofónom. Tie umožnia komunikovať so spoluhráčmi. Hráči počítačových hier spravidla uprednostňujú reprodukciu zameranú na hlboké basy, ktorá umocní zvuky, ako sú výbuchy alebo streľba zo zbraní. Dôležité je ale aj presné stereo alebo priestorové počúvanie. Vďaka tomu sa lepšie zorientujete a odhalíte nešikovného nepriateľa, niektoré typy herných slúchadiel už ponúkajú aj viackanálový priestorový zvuk, ktorý vás vtiahne priamo do centra diania.

Dôležité parametre na herné slúchadlá

Vyhotovenie

 • Slúchadlá na uši

Ich výhodou je zvyčajne ľahká konštrukcia, okrem hrania sú vhodné aj na cestovanie. Ako už názov napovedá, prikladajú sa na uši, z toho dôvodu majú aj nižšiu izolačnú schopnosť voči okolitému hluku. Pri dlhšom nosení môžu byť aj menej pohodlné.

 • Slúchadlá okolo uší

V podobe mohutných herných headsetov, ktoré navyše disponujú aj mikrofónom, ponúkajú maximálnu možnú kvalitu. Dobre tesne pritiahnu ucho ako celok, a tým dobre izolujú okolitý hluk. Ponúknu tak kvalitné počúvanie bez rušenia – a to vrátane multikanálového priestorového zvuku, sú však ťažšie a na časté prenášanie menej praktické.

 • Slúchadlá do uší

Vkladajú sa priamo do zvukovodu. Akokoľvek sú praktické, na hranie nie sú, najmä z pohľadu nižšieho pohodlia a horšej zvukovej kvality, príliš vhodné.

Konštrukcia

 • Otvorená

Výhodou slúchadiel s otvorenou konštrukciou je vernejšia reprodukcia zvuku s nižšou mierou skreslenia. Na druhej strane otvorená konštrukcia je priepustnejšia aj smerom von, tzn. že pri hlasnejšom počúvaní hudby môžete rušiť aj svoje okolie.

 • Uzavretá

Uzavreté slúchadlá lepšie bránia rušivým zvukom z okolia – hudbu si tak vychutnáte aj na rušnej ulici. Zároveň tiež neprepúšťa zvuk von zo slúchadiel.

 • Polouzavretá

Polouzavreté slúchadlá sú kompromisným riešením. Hoci tak do istej miery bránia tomu, aby vás rušilo okolie, zvuk bude unikať von.

Typ pripojenia

Podľa typu pripojenia rozlišujeme dve veľké skupiny slúchadiel:

 • S káblom

V porovnaní s podobne drahými bezdrôtovými slúchadlami tie káblové spravidla o niečo lepšie hrajú. Nevýhodou káblových slúchadiel je kábel, ktorý sa môže pliesť. K notebooku aj stolnému počítaču pripojíte slúchadlá s 3,5 mm jackom aj USB. Pozor si dajte na slúchadlá so 6,3 mm konektorom, ktoré bez redukcie k väčšine počítačov nepripojíte.

 • Bez káblu

Najväčšou výhodou bezdrôtových slúchadiel je, že neobmedzujú v pohybe. Na druhej strane najmä lacnejšie modely môžu trochu degradovať zvukovú kvalitu. Pokiaľ však siahnete po slúchadlách z vyššej cenovej hladiny, zvuková kvalita bude porovnateľná s tými drôtovými. K dispozícii sú slúchadlá s rádiofrekvenčným prenosom, ktoré na príjem signálu vyžadujú špeciálny dongle, ktorý k počítaču či konzole pripojíte, a tiež Bluetooth slúchadlá. Tie zase vyžadujú prítomnosť tejto technológie, dnes už je však štandardom a nájdeme ju aj na herných konzolách. Dobrou správou môže byť, že verzie Bluetooth sú spätne kompatibilné, tzn. že aj keď si zaobstaráte absolútne nový headset s Bluetooth 5.1, fungovať bude aj so staršou konzolou alebo počítačom.

Dĺžka prívodného kábla

Ak je prítomný, pohybuje sa v rozmedzí od niekoľkých desiatok cm až po 6 metrov. K stolnému počítaču alebo notebooku sa najlepšie hodia slúchadlá s káblom dlhým 1,5 – 2 m. Kratšie vás budú obmedzovať, pri dlhších bude viac hroziť zamotávanie. Na druhej strane dlhší kábel nájde svoje využitie u konzolových hráčov s väčšími televízormi.

Mikrofón

Zásadnou súčasťou herných headsetov býva aj mikrofón určený na in-game komunikáciu s ostatnými hráčmi. Podľa konštrukcie rozlišujeme nasledujúce typy:

 • Sklápací – ak nie je používaný, možno ho vyklopiť smerom nahor.
 • Vysúvací – keď nie je používaný, zasunie sa do jedného z náušníkov.
 • Odnímateľný – mikrofón je možné od slúchadiel jednoducho odpojiť.
 • Na kábli – s týmto typom riešenia sa stretnete prakticky iba na kôstkových alebo špuntových slúchadlách. Pre hráča tak ide skôr o náhradné a núdzové riešenie.

Časté otázky pri výbere herných slúchadiel

Čím sa líšia herné slúchadlá od bežných?

Herné slúchadlá sa spravidla pýšia vyššou citlivosťou, vďaka ktorej ste schopní počuť aj nepatrné zvuky (napr. kroky nepriateľov). Veľmi častý je tiež priestorový zvuk 7.1, ktorý umožňuje oveľa presnejšie určenie pôvodu zvuku v podporovaných hrách.

Ako spoznám, či sú slúchadlá kompatibilné s mojou hernou konzolou?

Všeobecne vzaté platí, že pokiaľ máme klasické káblové slúchadlá, teda také, ktoré sú zakončené 3,5 mm konektorom, kompatibilita by mala byť stopercentná. Jediný problém môže nastať v prípade, že máte headset s dvojitým audio káblom, teda so samostatným konektorom na slúchadlá aj mikrofón. Konzola máva len jediný vstup, v takom prípade je potrebné využiť špeciálnu prepojku, ktorá je často súčasťou balenia so slúchadlami. Na funkciu to žiadny vplyv mať nebude.

Pokiaľ ide o bezdrôtové slúchadlá, kompatibilita je zabezpečená pri slúchadlách rovnakých výrobcov, ako sú výrobcovia konzol, a pri tých headsetoch, ktoré sa môžu pýšiť certifikáciou na použitie s konzolami. Najväčším orieškom tak nakoniec zostáva Xbox, tam totiž nepochodíte s bežnými bezdrôtovými slúchadlami s USB či Bluetooth. Fungovať budú iba také, ktoré podporujú bezdrôtovú technológiu Xboxu.

Slúchadlá do kancelárie

Slúchadlá do kancelárie

 • Ľahká konštrukcia výhradne s mikrofónom
 • Kvalita zvuku tu nie je až tak dôležitá
 • Spravidla lacnejšia alternatíva vhodná k hromadnému nákupu

Do kancelárií, call centier a na volanie cez internet sa hodia ľahšie a drobnejšie slúchadlá s mikrofónom. Operátori v call centrách potom ocenia tzv. monofónne slúchadlá. Tie ponechajú jedno ucho voľné, čím umožnia komunikovať s osobami v okolí, bez potreby dávať dole slúchadlá z hlavy. Dôležité je aj pohodlie pri nosení. Pamätajte na to, že operátor callcentra má slúchadlá na ušiach celú pracovnú dobu a nepohodlné slúchadlá sa negatívne prejavia na jeho pracovnej pohode aj výkone. V takom prípade sa rozhodne investícia oplatí.

Dôležité parametre na kancelárske slúchadlá

Vyhotovenie

 • Stereofónne slúchadlá

Ide o klasické slúchadlá cez hlavu, ktoré zakrývajú obidve uši. Oproti monofónnym modelom tak lepšie tlmia okolitý hluk (umožnia lepšie sa sústrediť na prácu). Okrem kancelárie nájdu svoje využitie aj v domácnosti ako slúchadlá na volanie cez internet.

 • Monofónne slúchadlá

Oproti stereofónnym modelom ponechávajú jedno ucho voľné. Vďaka tomu umožňujú komunikovať s osobami vo vašom okolí bez toho, aby ste ich museli dávať dole z hlavy. Neodtienia však hluk z okolia. Hodia sa najmä pre operátorov do call centier.

Pripojenie

 • Káblové slúchadlá

Oproti cenovo porovnateľným bezkáblovým modelom spravidla lepšie hrajú (nedochádza pri nich k stratám na kvalite pri prenose ako pri bezkáblových slúchadlách). Nevýhodou je kábel, ktorý sa môže pliesť. Káblové slúchadlá sa k stolnému počítaču aj notebooku pripájajú prostredníctvom slúchadlového 3,5 mm konektora alebo USB.

 • Bezdrôtové slúchadlá

Poskytujú voľnosť v pohybe (nepripájajú sa k počítaču alebo notebooku káblom, ale bezdrôtovo). Nevýhodou bezdrôtových slúchadiel môže byť fakt, že sú napájané dobíjacím akumulátorom a je potrebné ich dobíjať. S dnešnou výdržou, ktorá pri niektorých modeloch presahuje desať hodín, to ale nie je zas až taký problém. Preč sú aj doby, kedy bezdrôtové slúchadlá horšie hrali. Najmä Bluetooth slúchadlá typu True Wireless, teda úplne bez drôtov, využívajú natoľko široké pásma pripojenia, že dokážu uspokojiť aj náročnejšieho poslucháča. Bezdrôtové slúchadlá sa delia na Bluetooth (do tejto kategórie spadajú zmienené True Wireless) a rádiofrekvenčné (WiFi).

Konštrukcia

 • Otvorená

Umožňuje zvuku voľne sa šíriť (zvuk nenaráža na stranu mušle, a tak sa nijako nedeformuje). Oproti cenovo porovnateľným slúchadlám s ostatnými konštrukciami preto otvorené modely hrajú lepšie. Nevýhodou môže byť, že takmer netlmí hluk z okolia a zároveň prepúšťa hudbu zo slúchadiel von. Hodí sa najmä do tichého prostredia, kde sa nemôže stať, že by ste zvukom vychádzajúcim zo slúchadiel niekoho rušili, na použitie v kancelárii typu open-space nie sú príliš vhodné.

 • Uzavretá

Uzavretú konštrukciu nájdete na väčšine slúchadiel. Jej najväčšou výhodou je, že takmer neprepúšťa zvuk zo slúchadiel do okolia a zároveň tlmí okolitý hluk. Nevýhodou je, že sa zvuk nemôže voľne šíriť – naráža do steny mušle (zvnútra slúchadiel), čím sa mierne deformuje. Uzavreté slúchadlá sú, napriek vyššie zmienenej nevýhode, ideálne na použitie v kancelárii. Kolegovia vás nebudú rušiť a vy zároveň nebudete rušiť ich.

 • Polouzavretá

Polouzavretá konštrukcia predstavuje kompromis medzi otvorenými a uzavretými slúchadlami. Pri bežnej hlasitosti čiastočne tlmí okolitý hluk a čiastočne prepúšťa zvuk zo slúchadiel von.

Citlivosť a impedancia

 • Citlivosť

Citlivosť je akustický výkon slúchadiel, ktorý sa uvádza v dB/Wm. Čím väčšiu citlivosť slúchadlá majú, tým viac sú citlivé na signál z prehrávača. Slúchadlá s vyššou citlivosťou hrajú hlasnejšie a spotrebúvajú menej energie. To oceníte, ak budete pripájať slúchadlá aj k mobilnému telefónu, tabletu, MP3 prehrávaču alebo notebooku, bežiacom na batériu.

 • Impedancia

Impedancia značí elektrický odpor meničov v slúchadlách. Udáva sa v hertzoch (Hz). Spoločne s citlivosťou má vplyv na hlasitosť slúchadiel, ale tiež ovplyvňuje kvalitu hudobnej reprodukcie. Čím vyššiu impedanciu slúchadlá majú, tým lepšie (presnejšie), ale tiež viac potichu budú hrať. Vysoká impedancia navyše zvyšuje spotrebu energie.

Frekvenčný rozsah

V hertzoch (Hz) udáva, aké zvukové frekvencie dokážu slúchadlá prehrať (priemerný dospelý človek počuje frekvencie od 16 Hz do 16 000 Hz/16 kHz). Keďže každý výrobca testuje svoje modely pri inej hodnote útlmu (niektorí výrobcovia túto hodnotu neuvádzajú vôbec), nemožno na frekvenčný rozsah pozerať ako na vypovedajúce parameter. Väčšinou sa dá použiť len na orientačné účely, pokiaľ porovnávate slúchadlá od jednej značky.

Mikrofón

Kancelárske slúchadlá majú spravidla sklápací mikrofón. Pokiaľ ho nevyužívate, dá sa vyklopiť nahor, aby sa neplietol.

Časté otázky pri výbere kancelárskych slúchadiel

Má zmysel sa na impedanciu a citlivosť pri výbere kancelárskych slúchadiel nejako sústrediť?

Ak viete, že budete slúchadlá používať so stolným počítačom, nemá zmysel brať na impedanciu a citlivosť zreteľ. Ak ale budete slúchadlá často využívať na notebooku, ktorý beží na batériu (nie je pripojený v sieti), potom odporúčame vyberať slúchadlá s impedanciou do 50 – 60 ohmov a citlivosťou nad 100 dB/Wm. Notebook potom vydrží na baterke dlhšie.

Na čo si dať pozor pri Bluetooth slúchadiel?

Ak plánujete zaobstarať kancelárske slúchadlá s Bluetooth, skontrolujte, či je touto technológiou vybavený aj váš počítač. Pokiaľ ju vo svojej výbave nemá, Bluetooth slúchadlá k nemu nepripojíte.

Slúchadlá na domáce počúvanie

Slúchadlá na domáce počúvanie

                           
 • Slúchadlá na bežné domáce použitie s počítačom
 • Nemajú mikrofón, dôležité je najmä pohodlie pri nosení a kvalita spracovania
 • Ideálne na počúvanie hudby a sledovanie multimédií

Veľkou výhodou slúchadiel, ktoré sú určené na domáce počúvanie, je fakt, že ich – s najväčšou pravdepodobnosťou – nebudete musieť nikam prenášať. Z tohto dôvodu tak nemusíte robiť žiadne kompromisy čo sa týka ich veľkosti, pripojenia a pod. Sústrediť sa môžete iba na tie parametre, ktoré skutočne ovplyvňujú kvalitu zvuku. Pokiaľ viete, že nebudete komunikovať cez Skype a pod., odporúčame poobzerať sa po modeloch bez mikrofónu. Spravidla bývajú o niečo lacnejšie ako herné headsety s mikrofónom.

Dôležité parametre na slúchadlá na domáce počúvanie

Použitie

 • Používať ich budete len doma

Ak viete, že budete slúchadlá používať primárne doma, odporúčame modely cez hlavu (slúchadlá na uši alebo okolo uší). V porovnaní s podobne drahými kôstkami a špunty lepšie hrajú a bývajú pohodlnejšie pri dlhšom počúvaní.

 • Používať ich občas budete aj vonku a na cestách

Ak plánujete používať slúchadlá univerzálne (aj na von), vyberajte buď slúchadlá na uši (bývajú drobnejšie a ľahšie ako slúchadlá okolo uší), alebo slúchadlá do uší (štuple, prípadne kôstky), ktoré sú drobné a ľahké. Ľahko sa zmestia do vrecka alebo batohu. V porovnaní s podobne drahými slúchadlami cez hlavu však neočakávajte tak kvalitnú hudobnú reprodukciu. Pri dlhšom počúvaní potom budú tiež menej pohodlné. Kôstky a špunty neodporúčame na počúvanie dlhšie ako 2 – 3 hodiny. Po tejto dobe začínajú byť pre väčšinu užívateľov nepohodlné.

Pripojenie

 • Káblové slúchadlá

Oproti cenovo porovnateľným bezdrôtovým slúchadlám spravidla o niečo lepšie hrajú. Nedochádza pri nich totiž ku strate kvality pri prenose. Nevýhodou je, že limitujú slobodu pohybu dĺžkou prívodného kábla.

 • Bezdrôtové slúchadlá

Veľkou výhodou bezdrôtových slúchadiel je, že poskytujú slobodu v pohybe. K zdroju zvuku sa totiž nepripájajú káblom, ale bezdrôtovo, najčastejšie pomocou Bluetooth. Oproti drôtovým slúchadlám sú napájané akumulátorom, prípadne tužkovými alebo mikrotužkovými batériami. Po nejakej dobe (bežné modely okolo päť hodín, výdrž pokročilejších pokojne presiahne hodín desať) je tak potrebné ich dobíjať, a to buď v dodávanom nabíjacom puzdre, alebo pomocou USB kábla. V dnešnej dobe už príliš neplatí, že by bezdrôtové slúchadlá museli nutne hrať horšie. Špuntovým modelom sa spoľahlivo vyrovnajú, a pokiaľ ide o náhlavné slúchadlá, mnohé modely dnes uspokoja aj veľmi náročných poslucháčov.

Konštrukcia

 • Otvorená

Mušle otvorených slúchadiel sú na svojej vonkajšej strane priedušné. Zvuk tak nenaráža do nepriestupné steny mušle, ako je tomu u uzavretých slúchadiel. Ak budete vyberať medzi cenovo porovnateľnými uzavretými a otvorenými slúchadlami, budú tá otvorená lepšie hrať. Nevýhodou otvorených slúchadiel je to, že prepúšťa hudbu do okolia a zároveň netlmí okolitý hluk. Slúchadlá s otvorenou konštrukciou tak využijete iba v tichom prostredí, kde sa nemôže stať, že by ste niekoho rušili hudbou vychádzajúci zo slúchadiel.

 • Uzavretá

Uzavretú konštrukcii má väčšina slúchadiel. Výborne tlmí okolitý ruch a zároveň neprepúšťa zvuk von zo slúchadiel. V dôsledku uzatvorenej vonkajšej strany mušle však dochádza k jemnej deformácii zvuku (je mierne dunivý). Uzavreté slúchadlá tak budú oproti otvoreným modelom hrať o niečo horšie.

 • Polouzavretá

Polouzavretá konštrukcia je kompromisom medzi otvorenými a uzavretými slúchadlami. Pri bežnej hlasitosti čiastočne tlmí okolitý hluk a čiastočne prepúšťa zvuk zo slúchadiel von.

Citlivosť a impedancia

 • Citlivosť

Citlivosť je akustický výkon slúchadiel, ktorý sa uvádza v dB/Wm. Čím väčšiu citlivosť slúchadlá majú, tým viac sú citlivé na signál z prehrávača. Slúchadlá s vyššou citlivosťou hrajú hlasnejšie a spotrebúvajú menej energie. To oceníte, pokiaľ budete pripájať slúchadlá aj k mobilnému telefónu, tabletu, MP3 prehrávaču alebo notebooku, bežiacom na batériu.

 • Impedancia

Impedancia je veličina popisujúca elektrický odpor meničov v slúchadlách. Udáva sa v hertzoch (Hz). Spoločne s citlivosťou má vplyv na hlasitosť slúchadiel, ale tiež ovplyvňuje kvalitu hudobnej reprodukcie. Čím vyššiu impedanciu slúchadlá majú, tým lepšie (presnejšie), ale tiež viac potichu budú hrať. Vysoká impedancia navyše zvyšuje spotrebu energie.

Frekvenčný rozsah

V hertzoch (Hz) uvádza, aké frekvencie zvukov dokážu slúchadlá reprodukovať (priemerný dospelý človek počuje frekvencie od 16 Hz do 16 000 Hz/16 kHz). Keďže každý výrobca testuje svoje modely pri inej hodnote útlmu (niektorí výrobcovia túto hodnotu neuvádzajú vôbec), nemožno frekvenčný rozsah považovať za úplne vypovedajúci parameter. Väčšinou sa dá použiť len na orientačné účely, pokiaľ porovnávate slúchadlá od jednej značky.

Dĺžka prívodného kábla

Pri slúchadlách na domáce počúvanie sa pohybuje v rozmedzí od niekoľkých desiatok cm až po 6 metrov. Dĺžku kábla vyberajte na základe vašich potrieb. Ak hľadáte káblové slúchadlá, ktorá budete používať aj na počúvanie televízie, odporúčame model s káblom aspoň o 1 meter dlhšom, než je vzdialenosť medzi televíziou a pozorovacím miestom. Vyhnete sa tak nepríjemnému pnutiu kábla.

Časté otázky pri výbere slúchadiel na domáce počúvanie

K akým zariadeniam pripojíte káblové slúchadlá? Na čo si dať pozor?

 • K notebooku a stolnému počítaču ich pripojíte prostredníctvom 3,5 mm jacku alebo USB.
 • K mobilnému telefónu, tabletu, MP3 alebo inému prenosnému prehrávaču možno káblové slúchadlá väčšinou pripojiť iba cez 3,5 mm jack.

Ak chcete slúchadlá používať aj s mobilným telefónom, tabletom alebo nejakým prenosným prehrávačom, skontrolujte, či má zariadenie rovnaký konektor, ako majú slúchadlá. Pozor si dajte na slúchadlá vybavené 6,3 mm jackom. Ak nemajú v balení redukcii, k notebooku, stolnému počítaču, mobilnému telefónu, tabletu ani prenosnému prehrávaču je v drvivej väčšine prípadov nepripojíte. Slúchadlá s dvoma jack konektormi možné k inteligentným telefónom, tabletom a notebookom s jedným jack konektorom pripojiť len pomocou redukcie.

Pri akej impedancii už potrebujem zosilňovač?

Zosilňovač budete potrebovať k slúchadlám s impedanciou väčšou ako cca 200 – 250 ohmov, vždy ale záleží na konkrétnom modeli.

Sú na domáce slúchadlá vhodné aj bežné Bluetooth alebo True-Wireless slúchadlá?

Pri bežných bezdrôtových slúchadlách v tom nevidíme problém. Ich najväčšiu výhodu, teda fakt, že sa zaobídu bez kábla, oceníte aj doma. Na druhej strane klasické True-Wireless slúchadlá, teda tie špuntové alebo peckové, príliš vhodné nie sú. Najmä preto, že nie sú príliš pohodlné pri dlhodobom počúvaní.

Slúchadlá k televízoru

Slúchadlá k televízoru

                   
 • Buď bezdrôtové, alebo s dlhým káblom
 • Nemajú mikrofón, zato veľmi dobre tlmia okolie
 • Vhodné na sledovanie napr. filmov v hlučnejšom prostredí

Pri slúchadlách k televízoru, rovnako ako pri ktorýchkoľvek iných určených na domáce použitie, sa nie je nutné obmedzovať čo do konštrukcie. Pokojne môžete zaobstarať veľké slúchadlá na hlavu, ktoré ponúknu vysoké pohodlie a skvelé tlmenie hluku. Väčšinou ich totiž nebudete musieť nikam prenášať. Najčastejšie sa k televízoru hodia káblové slúchadlá, ktoré ponúkajú najvyššiu možnú kvalitu zvukového prejavu, na trhu sú ale aj slúchadlá bezdrôtové, ktoré vám ponúknu potrebnú voľnosť.

Dôležité parametre na slúchadlá k televízoru

Pripojenie

Nie všetky slúchadlá možno s televízorom prepojiť. K televízoru pripojíte iba káblové slúchadlá s 3,5 mm jack konektorom a väčšinu bezdrôtových rádiofrekvenčných (WiFi) slúchadiel s vysielacou stanicou. Vysielacie stanice sa k televízoru pripájajú prostredníctvom jack konektora, pri drahších modeloch tiež optickým káblom. Pri tomto type slúchadiel je však potrebné počítať s vyššou cenou, očakávajte sumu presahujúcu 70 EUR. Na druhej strane ide o kvalitnejší prenos audia, a navyše s výrazne dlhším rozsahom.

K dispozícii už sú dnes ale aj televízory, ktoré podporujú Bluetooth audio. Použiť tak môžete tie isté slúchadlá, aké používate napríklad k telefónu.

Dĺžka kábla

Ak vyberáte medzi drôtovými modelmi, voľte také, ktoré majú kábel aspoň o 1 meter dlhší, než je vzdialenosť medzi televízorom a miestom, z ktorého sa naň pozeráte. Vyhnete sa tak nepríjemnému pnutiu kábla.

Vyhotovenie

K televízoru sa hodia slúchadlá cez hlavu (okolo uší a na uši). Oproti podobne drahým slúchadlám do uší (kôstky a štuple) lepšie hrajú a pri dlhšom počúvaní bývajú pohodlnejšie. Okrem toho sa kôstky a špunty nevyrábajú s dostatočne dlhým káblom. V podobe WiFi slúchadiel sa potom nevyrábajú vôbec.

Konštrukcia

 • Otvorená

Mušle otvorených slúchadiel sú na svojej vonkajšej strane priedušné. Zvuk tak nenaráža do nepriestupnej steny mušle, ako je tomu pri uzavretých slúchadlách. Pokiaľ budete vyberať medzi cenovo porovnateľnými uzavretými a otvorenými slúchadlami, budú tie otvorené lepšie hrať. Nevýhodou otvorených slúchadiel je to, že prepúšťajú hudbu do okolia a zároveň netlmia okolitý hluk. Slúchadlá s otvorenou konštrukciou tak najlepšie využijete v tichom prostredí, kde sa nemôže stať, že by ste niekoho rušili hudbou vychádzajúcou zo slúchadiel.

 • Uzavretá

Uzavretú konštrukciu má väčšina slúchadiel. Výborne tlmí okolitý ruch a zároveň neprepúšťa zvuk von zo slúchadiel. V dôsledku uzatvorenej vonkajšej strany mušle však dochádza k jemnej deformácii zvuku (je mierne dunivý). Uzavreté slúchadlá tak budú oproti otvoreným modelom hrať o niečo horšie.

 • Polouzavretá

Polouzavretá konštrukcia je kompromisom medzi otvorenými a uzavretými slúchadlami. Pri bežnej hlasitosti čiastočne tlmí okolitý hluk a čiastočne prepúšťa zvuk zo slúchadiel von.

Citlivosť a impedancia

 • Citlivosť

Citlivosť je akustický výkon slúchadiel, ktorý sa uvádza v dB/Wm. Čím väčšiu citlivosť slúchadlá majú, tým viac sú citlivé na signál z prehrávača. Slúchadlá s vyššou citlivosťou hrajú hlasnejšie a spotrebúvajú menej energie. To oceníte, pokiaľ budete pripájať slúchadlá aj k mobilnému telefónu, tabletu, MP3 prehrávaču alebo notebooku, bežiacom na batériu.

 • Impedancia

Impedancia značí elektrický odpor meničov v slúchadlách. Udáva sa v hertzoch (Hz). Spoločne s citlivosťou má vplyv na hlasitosť slúchadiel, ale tiež ovplyvňuje kvalitu hudobnej reprodukcie. Čím vyššiu impedanciu slúchadlá majú, tým lepšie (presnejšie), ale tiež viac potichu budú hrať. Vysoká impedancia navyše zvyšuje spotrebu energie.

Frekvenčný rozsah

V hertzoch (Hz) udáva, aké zvukové frekvencie dokážu slúchadlá prehrať (priemerný dospelý človek počuje frekvencie od 16 Hz do 16 000 Hz/16 kHz). Keďže každý výrobca testuje svoje modely pri inej hodnote útlmu (niektorí výrobcovia túto hodnotu neuvádzajú vôbec), nemožno frekvenčný rozsah považovať za úplne vypovedajúci parameter. Väčšinou sa dá použiť len na orientačné účely, pokiaľ porovnávate slúchadlá od jednej značky.

Časté otázky pri výbere slúchadiel k televízoru

Je dôležité brať na citlivosť a impedanciu nejaký zreteľ?

Ak vyberáte slúchadlá čisto na pripojenie k televízoru, nie je potreba venovať citlivosti a impedancii takmer žiadnu pozornosť. Iba nevyberajte modely s impedanciou vyššou ako 150 ohmov, pokiaľ ich neplánujete pripájať k zosilňovaču. Mohli by hrať veľmi potichu alebo vôbec.

Je lepšie voliť slúchadlá káblové alebo bezdrôtové?

V tomto prípade ide o otázku preferencií, hoci použitie doma jasne praje slúchadlám bezdrôtovým. Ponúkajú vyššiu voľnosť pohybu, cez miestnosť nebudete musieť ťahať neprakticky dlhý kábel, ktorý musia ostatní preskakovať. Zároveň pamätajte na to, že nie každý televízor umožňuje pripojenie slúchadiel pomocou Bluetooth a tie rádiofrekvenčné bývajú pomerne drahé. Sú prípady, v ktorých je jediným možným riešením použitie drôtových slúchadiel. Tie vám ale rozhodne ponúknu najlepšiu možnú kvalitu zvuku.

Dajú sa tieto slúchadlá použiť aj na iný účel, napr. k PC, tabletu, rádiu?

Áno, je to možné, ale pri bezdrôtových modeloch s vysielacou stanicou je nutné zaistiť pripojenie stanice k zdroju zvuku. Vysielacia stanica tiež bude vyžadovať vlastné napájanie. Takže možné to je, ale ide o trochu nepohodlné riešenie.

Slúchadlá na von

Slúchadlá na von

 • Slúchadlá musia byť skladné a dobre tlmiť
 • K mobilu a tabletu sa pripájajú cez Bluetooth alebo cez 3,5 mm jack
 • Zabudovaný mikrofón nie je nutnosťou, je však bezpochyby výhodou

Pokiaľ sa chystáte so slúchadlami pohybovať vonku (prechádzky, cestovanie a pod.), budú sa vám určite hodiť menšie a ľahšie modely, ktoré budú aj pohodlné a budú pri pohybe dobre držať. Najľahšie a najskladnejšie sú slúchadlá do uší, k dispozícii sú ale aj v iných typoch vyhotovení, vrátane tých cez hlavu. To však neznamená, že by ste museli stratiť na kvalite zvuku – na trhu sú dnes aj také, ktoré svojim zvukovým prejavom potešia aj náročnejších poslucháčov. Podceniť by ste ale nemali ani dizajn: pamätajte na to, že v týchto slúchadlách budete vidieť, myslite preto aj na to, aby sa vám páčili.

Dôležité parametre na slúchadlá na von

Vyhotovenie

 • Slúchadlá na uši

Ich výhodou je zvyčajne ľahká konštrukcia. Ako už názov napovedá, prikladajú sa na uši, z toho dôvodu majú aj nižšiu izolačnú schopnosť voči okolitému hluku. Pri dlhšom nosení môžu byť aj menej pohodlné.

 • Slúchadlá okolo uší

Sú synonymom pre veľké hi-fi slúchadlá a pevné herné headsety. Dobre tesne pritiahnu ucho ako celok, a tým dobre izolujú okolitý hluk. Ponúknu tak kvalitné počúvanie bez rušenia, sú však ťažšie a na časté prenášanie menej praktické.

 • Slúchadlá do uší

Vkladajú sa priamo do zvukovodu. Nájdeme ich v dvoch podobách: kôstky (Earbuds) ležia vo vyústení zvukovodu, špunty (in-ear) sa do zvukovodu zasúvajú, a tým aj lepšie izolujú okolité zvuky. Používajú ich aj profesionálni muzikanti čoby tzv. odpočúvanie na koncertoch.

 • Slúchadlá na uši

Ide skôr o doplňujúcu kategóriu. Výrobcovia niektoré typy slúchadiel, najmä tie športové, vybavujú krídelkami, ktoré slúchadlá lepšie ukotvia v uchu.

Pripojenie

 • Káblové slúchadlá

Oproti cenovo porovnateľným bezdrôtovým slúchadlám spravidla o niečo lepšie hrajú, pretože pri nich nedochádza k strate kvality, čo sa môže diať pri bezdrôtovom prenose. Nevýhodou je, že limitujú slobodu pohybu dĺžkou prívodného kábla.

 • Bezdrôtové slúchadlá

Veľkou výhodou bezdrôtových slúchadiel je, že poskytujú slobodu pohybu. K zdroju zvuku sa totiž nepripájajú káblom, ale bezdrôtovo, najčastejšie pomocou technológie Bluetooth. Obvykle sú vybavené dobíjacím akumulátorom. Výdrž sa pri špuntových alebo kôstkových modeloch pohybuje okolo päť hodín na jedno nabitie, drahšie modely slúchadiel vydržia pokojne dvadsať alebo tridsať hodín. V dnešnej dobe už príliš neplatí, že by bezdrôtové slúchadlá museli nutne hrať horšie. Špuntovým modelom sa spoľahlivo vyrovnajú, a pokiaľ ide o náhlavné slúchadlá, mnohé modely dnes uspokoja aj veľmi náročných poslucháčov.

Konštrukcia

 • Uzavretá

Uzavretú konštrukciu má väčšina slúchadiel. Výborne tlmí okolitý ruch a zároveň neprepúšťa zvuk von zo slúchadiel. V dôsledku uzatvorenej vonkajšej strany mušle však dochádza k jemnej deformácii zvuku (je mierne dunivý). Uzavreté slúchadlá tak budú oproti otvoreným modelom hrať o niečo horšie.

 • Polouzavretá

Polouzavretá konštrukcia je kompromisom medzi otvorenými a uzavretými slúchadlami. Pri bežnej hlasitosti čiastočne tlmí okolitý hluk a čiastočne prepúšťa zvuk zo slúchadiel von.

 • Otvorená

Mušle otvorených slúchadiel sú na svojej vonkajšej strane priedušné. Nevýhodou otvorených slúchadiel je to, že prepúšťajú hudbu do okolia a zároveň netlmia okolitý hluk. Slúchadlá s otvorenou konštrukciou tak najlepšie využijete v tichom prostredí, kde sa nemôže stať, že by ste niekoho rušili hudbou vychádzajúcou zo slúchadiel. Na použitie vonku tak nie sú príliš vhodné.

Citlivosť a impedancia

Čím nižšiu citlivosť a vyššiu impedanciu slúchadlá majú, tým viac energie spotrebúvajú. Pokiaľ vyberáte cestovné slúchadlá, nezabudnite tieto dva parametre vziať do úvahy. Pri správnom výbere totiž môžete veľmi výrazne predĺžiť dobu, za ktorú sa mobilný telefón, tablet, MP3 prehrávač alebo notebook pri počúvaní hudby vybije. Na von a na cesty vyberajte slúchadlá s citlivosťou nad 100 dB/Wm a impedanciou do 50 – 60 ohmov.

Frekvenčný rozsah

V hertzoch (Hz) udáva, aké zvukové frekvencie dokážu slúchadlá prehrať (priemerný dospelý človek počuje frekvencie od 16 Hz do 16 000 Hz/16 kHz). Keďže každý výrobca testuje svoje modely pri inej hodnote útlmu (niektorí výrobcovia túto hodnotu neuvádzajú vôbec), nemožno frekvenčný rozsah považovať za úplne vypovedajúci parameter. Väčšinou sa dá použiť len na orientačné účely, ak porovnávate slúchadlá od jednej značky.

Mikrofón

Mikrofón nie je pri slúchadlách na von nevyhnutne potrebný, v každom prípade ide o praktickú výhodu. Pokiaľ máte káblové slúchadlá, mikrofón nájdete na ich kábli, najčastejšie spolu s ovládaním hlasitosti. To sa týka aj starších typov bezdrôtových slúchadiel s prepojovacím káblom. Pri novších bezdrôtových slúchadlách a tých typu True-Wireless býva mikrofón súčasťou jednej, príp. obidvoch mušlí/kôstok.

Potlačenie okolitého hluku

  Izolácia od okolitého hluku je pri slúchadlách na von jednou z dôležitých vlastností. Rozdeľujeme ju do dvoch skupín: pasívna (PNC) vychádza zo samotnej konštrukcie slúchadiel. Na bežné použitie býva dostatočná, vo väčšej miere si však neporadí s okolitým hlukom (v doprave, kancelárii atď.).

  V posledných rokoch sa bežnou súčasťou slúchadiel stalo tzv. ANC, teda active noise cancelling (v preklade slúchadlá s aktívnym tlmením alebo slúchadlá s aktívnym potlačením hluku). Princíp je v podstate jednoduchý: spočíva vo vyrušení nechcených zvukov tým, že sa im do cesty postaví iný zvuk, ktorý ich eliminuje. Na odstránenie nežiaduceho hluku sa využíva rovnaké vlnenie, ako je rušivý zvuk, len na opačnej fáze. Pokiaľ sa spoja oba tieto zvuky, dôjde k ich vzájomnému vyrušeniu.

  ANC
  Aktívna eliminácia hluku vyruší nechcené frekvencie, ako je hluk kancelárie, ruch MHD a pod.

  Najlepšie sa takto eliminujú zvuky, ktoré majú kratšiu vlnovú dĺžku, a systému ide k duhu, keď sa zvuk bude opakovať dlhšiu dobu. Tzn. že ANC najlepšie funguje napr. pri rušení ruchu v MHD alebo v kancelárii, vo všeobecnosti pri zvukoch s nižšou frekvenciou. V prípade náhlych zvukov (húkajúca sanitka, výkrik a pod.) zvyčajne nemá systém čas sa adaptovať a také zvuky sa k vám dostanú. V praxi aktívne tlmenie hluku funguje na báze pridaného mikrofónu, ktorý sníma zvuky okolia, vyhodnocuje ich a následne pridá do zvukového prúdu signál s opačnou fázou. Na kvalitné počúvanie je táto technológia rozhodne prínosom.

Časté otázky pri výbere slúchadiel na von

Ako sa líšia cestovné slúchadlá/slúchadlá na von od tých bežných?

Hlavným rozdielom je skladnosť. Špunty a kôstky totiž majú iba tenký kábel, ktorý možno ľahko zmotať. Slúchadlá cez hlavu nie je spravidla problém zložiť a úplne najlepšou možnosťou sú slúchadlá True Wireless.

Môžem si brať na cesty slúchadlá s otvorenou konštrukciou?

Samozrejme vám to nikto nezakáže, ale slúchadlá s otvorenou konštrukciou na von a na cesty neodporúčame. Otvorená konštrukcia prepúšťa prehrávanú hudbu von zo slúchadiel. V MHD, vlaku alebo inom dopravnom prostriedku, prípadne na ulici, by ste s nimi rušili osoby vo svojom okolí.

Športové slúchadlá

Športové slúchadlá

 • Slúchadlá na šport musia perfektne sedieť v uchu
 • Na pohyb bez obmedzenia odporúčame bezdrôtové modely, možný je ale aj 3,5 mm jack
 • Musia byť odolné – pre informáciu o odolnosti proti vode a potu sledujte hodnotu IPX

Športové slúchadlá majú zvýšené nároky na pohodlnosť, stabilitu v uchu a hlavne odolnosť voči vlhkosti (napr. aby zvládli beh v daždi) a potu. Slúchadlá vyberajte podľa toho, akému športu sa venujete: do posilňovne sa budú hodiť modely s hlavovým mostom s dobrým tlmením okolitého hluku, pri behu skôr oceníte ľahučké špunty vybavené upevňovacími klipmi za uši. Akokoľvek je dôležitá praktická funkcia slúchadiel, určite pamätajte aj na dizajn. Predsa len sa budete pohybovať vonku alebo inde medzi ľuďmi.

Dôležité parametre na športové slúchadlá

Druh športu

 • Slúchadlá na beh

Mali by byť čo najľahšie a dobre držať v uchu. Okolitý hluk tlmia tak akurát, aby bol pohyb po ulici bezpečný a dôležité zvuky v okolí vám neunikli.

 • Slúchadlá do posilňovne

Do posilňovne sú vhodné slúchadlá cez uši vybavené hlavovým mostom. Dobre držia, sú pohodlné, ponúknu vyššiu zvukovú kvalitu a hlavne účinnejšie izolujú okolitý hluk. Lepšie sa tak do cvičenia ponoríte.

 • Slúchadlá na plávanie

Vyžadujú maximálny stupeň vodoodolnosti a mali by byť vybavené upevňovacími klipmi za uši, ktoré zabránia nechcenému utopeniu slúchadiel v bazéne. Niektoré modely sú navyše vybavené integrovaným mp3 prehrávačom.

Odolnosť proti vlhkosti

Nie je nutné zháňať hneď slúchadlá určené do bazéna. Zvýšená odolnosť voči vlhkosti – nielen dážď, ale napr. aj pot, je zásadným parametrom pri všetkých typoch slúchadiel. Ako sú slúchadlá odolné proti vlhkosti, udáva tzv. stupeň krytia, najčastejšie zapisovaný vo formáte IPxY, pričom písmeno Y patrí informácii o odolnosti voči vlhkosti. Písmeno X nebýva pri slúchadlách vyplňovaný, ale značí odolnosť proti vniknutiu pevných častíc, napr. prachu alebo piesku. Stupne ochrany pred vlhkosťou sú nasledovné:

Stupeň ochrany Vniknutie vody (IPx)
IPx0 bez ochrany
IPx1 chránené proti zvisle kvapkajúcej vode
IPx2 chránené proti kvapkajúcej vode v sklone 15°
IPx3 chránené proti vodnej triešti (kropenie, dážď)
IPx4 chránené proti striekajúcej vode
IPx5 chránené proti striekajúcej vode
IPx6 chránené proti intenzívne striekajúcej vode (vlnobitie)
IPx7 chránené proti ponoreniu do vody na 30 minút do hĺbky 1,5 metra
IPx8 chránené proti trvalému potopeniu do vody
IPx9 chránené proti tlakovej vode (WAP)

Vyhotovenie

 • Slúchadlá na uši

Ich výhodou je zvyčajne ľahká konštrukcia, okrem hrania sú vhodná aj na cestovanie. Ako už názov napovedá, prikladajú sa na uši, z toho dôvodu majú aj nižšiu izolačnú schopnosť voči okolitému hluku. Pri dlhšom nosení môžu byť aj menej pohodlné.

 • Slúchadlá okolo uší

V podobe mohutných herných headsetov, ktoré navyše disponujú aj mikrofónom, ponúkajú maximálnu možnú kvalitu. Dobre tesne pritiahnu ucho ako celok, a tým dobre izolujú okolitý hluk. Ponúknu tak kvalitné počúvanie bez rušenia – a to vrátane multikanálového priestorového zvuku, sú však ťažšie a na časté prenášanie menej praktické.

 • Slúchadlá do uší

Vkladajú sa priamo do zvukovodu. Akokoľvek sú praktické, na hranie nie sú, najmä z pohľadu nižšieho pohodlia a horšej zvukovej kvality, príliš vhodné.

Konštrukcia

 • Otvorená

Výhodou slúchadiel s otvorenou konštrukciou je vernejšia reprodukcia zvuku s nižšou mierou skreslenia. Na druhej strane otvorená konštrukcia je priepustnejšia aj smerom von, tzn. že pri hlasnejšom počúvaní hudby môžete rušiť aj svoje okolie.

 • Uzavretá

Uzavreté slúchadlá lepšie bránia rušivým zvukom z okolia – hudbu si tak vychutnáte aj na rušnej ulici. Zároveň tiež neprepúšťa zvuk von zo slúchadiel.

 • Slúchadlá do uší

Sú kompromisným riešením. Hoci tak do istej miery bránia tomu, aby vás rušilo okolie, zvuk bude unikať von.

Typy pripojení

 • Bez káblov

Bezdrôtové slúchadlá, ktoré v súčasnosti najčastejšie využívajú technológiu Bluetooth, sú na šport ideálne. Neobmedzujú totiž pri pohybe otravnými káblami. Na šport sú však vhodnejšie bezdrôtové slúchadlá s prepojovacím káblom, ktorý spája jednotlivé slúchadlá. Na rozdiel od True-Wireless slúchadiel pri nich totiž menej hrozí, že jeden z náušníkov nechtiac stratíte.

 • S káblom

V porovnaní s podobne drahými bezdrôtovými slúchadlami tie káblové spravidla lepšie hrajú (nedochádza pri nich k strate kvality pri prenose signálu). Nevýhodou drôtových slúchadiel je kábel, ktorý sa môže pliesť, čo pri športe rozhodne nie je ideálne.

Časté otázky pri výbere športových slúchadiel

Pri akých športoch môžem športové slúchadlá využiť?

Športové slúchadlá sa spravidla hodia takmer ku všetkým športom, len pri športoch, ako je beh či atletika, je dôležité, aby pevne držali na ušiach. To spĺňajú najmä špunty, či už s klipom za uši, alebo s fixáciou do uší. Na športovanie za nepriaznivého počasia sú potrebné vodotesné slúchadlá.

Sú lepšie bezdrôtové alebo káblové slúchadlá?

Hoci káblové ponúkajú lepší zvuk, pri bežeckých slúchadlách je na prvom mieste pohodlie pred maximálnou kvalitou reprodukcie. To lepšie poskytnú predovšetkým bezdrôtové slúchadlá. Drôtové modely ale môžu tiež odviesť dobrú prácu, pretože sa dajú schovať pod oblečenie, kde toľko neprekážajú. Aby vás kábel pri športe neobťažoval, mal by byť dlhý maximálne 1,5 metra.

Hi-Fi slúchadlá

Hi-Fi slúchadlá

 • Najkvalitnejšie slúchadlá určené pre najnáročnejších poslucháčov
 • Pripájajú sa pomocou 3,5 alebo 6,3 mm jacku, prípadne bezdrôtovo
 • Ideálne na domáce počúvanie ku kvalitnej zvukovej zostave

Hi-Fi slúchadlá sú určené pre najnáročnejších poslucháčov. Ponúknu maximálnu kvalitu zvuku bez kompromisov. Často sú vyrobené z kvalitných materiálov, ponúknu aj zaujímavý dizajn. Môžu sa tak stať aj originálnym doplnkom miestnosti. Sú pomyselnou bodkou za celým audio reťazcom. Vyžadujú totiž kvalitný zdroj zvuku, gramofón, CD prehrávač so zosilňovačom, prípadne súbory vo vysokom rozlíšení, pokiaľ počúvate digitálne. Z pochopiteľných dôvodov je preferované drôtové pripojenie, na trhu už je ale aj rad vysokokvalitných bezdrôtových Hi-Fi slúchadiel.

Dôležité parametre Hi-Fi slúchadiel

Vyhotovenie

Z hľadiska vyhotovenia nie je pre Hi-Fi slúchadlá príliš možné počítať so slúchadlami do uší, t. j. kôstkami a špuntami. Tie, hoci môžu hrať výborne, stále nedosahujú kvalitatívnych požiadaviek na prednes Hi-Fi slúchadiel. Zostanú nám tak dve kategórie:

 • Slúchadlá na uši

Ich výhodou je zvyčajne ľahká konštrukcia. Ako názov napovedá, prikladajú sa na uši, kvôli čomu horšie izolujú okolitý hluk. Pri dlhšom nosení môžu byť aj menej pohodlné.

 • Slúchadlá okolo uší

Sú synonymom pre veľká hi-fi slúchadlá a pevné herné headsety. Dobre tesne pritiahnu ucho ako celok, a tým dobre izolujú okolitý hluk. Ponúknu kvalitné počúvanie bez rušenia, sú však ťažšie a na časté prenášanie menej praktické.

Konštrukcia

 • Otvorená

Výhodou slúchadiel s otvorenou konštrukciou je vernejšia reprodukcia zvuku s nižšou mierou skreslenia. Na druhej strane otvorená konštrukcia je priepustnejšia aj smerom von, tzn. že pri hlasnejšom počúvaní hudby môžete rušiť aj svoje okolie.

 • Uzavretá

Uzavreté slúchadlá lepšie bránia rušivým zvukom z okolia, takže si hudbu lepšie vychutnáte aj na rušnej ulici. Zároveň neprepúšťajú zvuk von zo slúchadiel.

 • Polouzavretá

Polouzavreté – sú kompromisným riešením. Hoci do istej miery bránia tomu, aby vás rušilo okolie, zvuk bude unikať von.

Frekvenčný rozsah

V hertzoch (Hz) udáva, aké zvukové frekvencie dokážu slúchadlá prehrať (priemerný dospelý človek počuje frekvencie od 16 Hz do 16 000 Hz/16 kHz). Keďže každý výrobca testuje svoje modely pri inej hodnote útlmu (niektorí výrobcovia túto hodnotu neuvádzajú vôbec), nemožno frekvenčný rozsah považovať za úplne vypovedajúci parameter. Väčšinou sa dá použiť len na orientačné účely, ak porovnávate slúchadlá od jednej značky. Avšak, pokiaľ sa pozriete na grafy frekvenčných charakteristík jednotlivých slúchadiel (uvádzajú ich buď sami výrobcovia, alebo ich nájdete pri recenziách), môžete získať pomerne jasnú predstavu o tom, aký je zvukový prejav daných slúchadiel.

Citlivosť a impedancia

 • Citlivosť

Citlivosť je akustický výkon slúchadiel, ktorý sa uvádza v dB/Wm. Čím väčšiu citlivosť slúchadlá majú, tým viac sú citlivé na signál z prehrávača. Slúchadlá s vyššou citlivosťou hrajú hlasnejšie a spotrebúvajú menej energie. To oceníte, pokiaľ budete pripájať slúchadlá aj k mobilnému telefónu, tabletu, MP3 prehrávaču alebo notebooku bežiacemu na batériu.

 • Impedancia

Impedancia značí elektrický odpor meničov v slúchadlách. Udáva sa v hertzoch (Hz). Spoločne s citlivosťou má vplyv na hlasitosť slúchadiel, ale tiež ovplyvňuje kvalitu hudobnej reprodukcie. Čím vyššiu impedanciu slúchadlá majú, tým lepšie (presnejšie), ale tiež viac potichu budú hrať. Vysoká impedancia navyše zvyšuje spotrebu energie.

Pripojenie

 • Drôtové

V oblasti Hi-Fi slúchadiel rozhodne vedie pripojenie pomocou kábla. Drôtové pripojenie ponúka lepšiu zvukovú kvalitu (zvuk sa nedegraduje pri prenose), nie je potrebné sa spoliehať na batériu, ktorú je nutné dobíjať. Navyše vzhľadom na to, že hi-fi slúchadlá sú primárne určené na počúvanie doma, nebýva kábel zásadnejším problémom. Tu stoja za zmienku tiež typy zakončení káblov konektorom. Okrem bežného 3,5 mm jacku, ktorý nájdeme hlavne pri menších a stredných slúchadlách a ktorým sa pripájajú k prenosnému prehrávaču či telefónu, sa tu často objavuje aj 6,3 mm jack. Ten sa používa pri audiofilských a profesionálnych slúchadlách.

 • Bezdrôtové

Ponúkajú pochopiteľne voľnosť pohybu, sú tak vhodné pre milovníkov kvalitného zvuku, ktorí si ho chcú vychutnať aj na cestách. Je potrebné počítať s obmedzenou výdržou batérie, ktorú je potrebné čas od času dobiť. Zaujímavým kompromisom sú slúchadlá s odpojiteľným káblom. Ak cestujete, využijete pripojenie Bluetooth, doma ich ale pohodlne a bez straty kvality pripojíte k svojej audio zostave.

Časté otázky pri výbere Hi-Fi slúchadiel

Aké sú nevýhody kvalitných a drahých slúchadiel?

Okrem vysokej ceny je nevýhodou tých najlepších slúchadiel príliš verné zvukové podanie. Pri horších nahrávkach môže byť zvuk tým pádom príliš ostrý alebo agresívny.

Sú tie najlepšie slúchadlá vhodné pre každého?

Tie najdrahšie slúchadlá v cene niekoľkých stoviek eur poskytnú vysoko verný zvuk. Nahrávkam ani zdroju signálu teda nič neodpustia, pretože všetko budete počuť. Pokiaľ vlastníte kvalitný zdroj zvuku, veľa peňazí a ste naozajstný milovník hudby, budú pre vás Hi-Fi slúchadlá tie pravé.

Štúdiové slúchadlá

Štúdiové slúchadlá

 • Zásadná je presnosť prednesu, nie atraktivita
 • Hrajú presne tak, ako zamýšľal majster zvuku, prípadne vy, ak tvoríte vlastnú hudbu
 • V drvivej väčšine prípadov ide o vysokoimpedančné drôtové modely

Štúdiové slúchadlá sú kvalitatívne špičkou toho, čo možno na trhu so slúchadlami nájsť. Treba však upozorniť na to, že ide o profesionálny pracovný nástroj. To znamená, že ich úlohou nie je atraktivita, napr. zdôraznenie basov a podobné funkcie, ale naopak to, aby ich zvuk presne zodpovedal tomu, čo bolo natočené. Svoje využitie tak nájdu najmä v štúdiách, ocenia ich muzikanti a tvorcovia hudby.

Dôležité parametre na štúdiové slúchadlá

Vyhotovenie

 • Slúchadlá na uši

Ich výhodou je zvyčajne ľahká konštrukcia. Ako názov napovedá, prikladajú sa na uši, kvôli čomu horšie izolujú okolitý hluk. Pri dlhšom nosení môžu byť aj menej pohodlné.

 • Slúchadlá okolo uší

Pri štúdiovej práci ponúknu najlepší pokoj na prácu. Dobre tesne pritiahnu ucho ako celok, a tým dobre izolujú okolitý hluk. Ponúknu kvalitné počúvanie bez rušenia, sú však ťažšie, to však nemusí byť pri práci v štúdiu na škodu. Sú ideálne na sústredenú prácu.

Konštrukcia

 • Otvorená

Výhodou slúchadiel s otvorenou konštrukciou je vernejšia reprodukcia zvuku s nižšou mierou skreslenia. Na druhej strane otvorená konštrukcia je priepustnejšia aj smerom von, tzn. že pri hlasnejšom počúvaní hudby môžete rušiť aj svoje okolie. Pri práci v štúdiu to však nebude tak zásadný problém.

 • Uzavretá

Uzavreté slúchadlá lepšie bránia rušivým zvukom z okolia, takže si hudbu lepšie vychutnáte aj na rušnej ulici. Zároveň neprepúšťajú zvuk von zo slúchadiel.

 • Polouzavretá

Sú kompromisným riešením. Hoci do istej miery bránia tomu, aby vás rušilo okolie, zvuk bude unikať von.

Frekvenčný rozsah

Frekvenčný rozsah udáva, aké frekvencie sú slúchadlá schopné prehrať. Frekvencia, ktorú je človek schopný vnímať, je značne individuálna a pohybuje sa približne v rozsahu od 16 do 20 000 Hz, pričom rozsah sa s vekom znižuje. Pri štúdiových slúchadlách je frekvenčný rozsah zásadným parametrom. Vypovedá totiž o schopnosti slúchadiel pokryť čo najširšie zvukové spektrum. Frekvenčný rozsah býva pri štúdiových slúchadlách väčší ako pri bežných modeloch a pohybuje sa približne v rozsahu od 10 do 25 000 Hz. Nájdeme však aj slúchadlá, ktoré tieto hranice pomerne výrazne prekračujú.

Citlivosť

Citlivosť je akustický výkon slúchadiel, ktorý sa uvádza v dB/Wm. Čím väčšiu citlivosť slúchadlá majú, tým viac sú citlivé na signál z prehrávača. Slúchadlá s vyššou citlivosťou hrajú hlasnejšie a spotrebúvajú menej energie. Štúdiové slúchadlá majú zvyčajne vyššiu citlivosť než bežné slúchadlá. Hodnota citlivosti štúdiových slúchadiel obvykle presahuje hodnotu 100 dB/Wm, pri tých najlepších potom presahuje hodnotu 120 dB/Wm.

Impedancia

Impedancia značí elektrický odpor meničov v slúchadlách. Udáva sa v hertzoch (Hz). Spoločne s citlivosťou má vplyv na hlasitosť slúchadiel, ale tiež ovplyvňuje kvalitu hudobnej reprodukcie. Čím vyššiu impedanciu slúchadlá majú, tým lepšie (presnejšie), ale tiež viac potichu budú hrať. Vysoká impedancia navyše zvyšuje spotrebu energie. Z vyššie uvedeného vyplýva, že na štúdiové slúchadlá sú vhodnejšie vyššie hodnoty impedancie. Zaistia tak presnejšie zvukové podanie, na vyššiu spotrebu energie, vzhľadom na to, že najčastejšie ide o slúchadlá drôtové, nie je potrebné brať ohľad.

Frekvenčný rozsah

Uvádza sa v hertzoch (Hz) a mal by udávať rámec frekvencií, v ktorom slúchadlá dokážu hrať (priemerný dospelý človek počuje frekvencie od 16 Hz do 16 000 Hz/16 kHz). V dnešnej dobe však ide skôr o orientačný údaj. A to preto, že rad výrobcov testuje svoje modely pri hodnotách útlmu +/- 10 a viac dB (správne by mala byť tolerancia +/- 3 dB), alebo neuvádza hodnoty útlmu vôbec.

Časté otázky pri výbere štúdiových slúchadiel

Prečo sa mi nepáči zvuk drahých štúdiových slúchadiel?

Prejav štúdiových slúchadiel je vyrovnaný, žiadne frekvencie nie sú vytiahnuté na úkor iných. To znamená, že všetko počujete tak, ako zamýšľal majster zvuku. Bežné slúchadlá zvuk vylepšujú, napr. zdôrazňujú basy. V podstate sme tak na tento upravený zvuk zvyknutí, a vyrovnaný zvuk štúdiových slúchadiel nás preto prekvapí.

Budú sa mi hodiť štúdiové slúchadlá, aj keď ich nebudem používať na prácu, ale iba na počúvanie hudby?

Pokiaľ máte v obľube presný, ničím neprikrášlený zvuk, štúdiové slúchadlá by rozhodne pre vás byť mohli.

Detské slúchadlá

Detské slúchadlá

 • Majú obmedzenia šetriace citlivý detský sluch
 • Často sú k dispozícii v hravých dizajnoch
 • Väčšinou veľmi mäkké a pohodlné

Na slúchadlá pre deti je potrebné klásť zvýšené nároky. Detský sluch je výrazne citlivejší a jeho nezvratné poškodenie pri použití nevhodných slúchadiel je reálnym rizikom. Pre malé deti sa neodporúča použitie slúchadiel do uší – štupľov a kôstok – vhodnejšie sú ľahké a pohodlné slúchadlá na uši alebo okolo uší. Tie navyše bývajú k dispozícii vo veselých farebných dizajnoch. Detské slúchadlá by mali mať hlasitosť obmedzenú maximálne na 85 decibelov.

Dôležité parametre na detské slúchadlá

Vyhotovenie

Z dôvodu nevhodnosti slúchadiel do uší pre detské uši (nielen že škodia sluchu, ale aj horšie v detskom uchu držia), slúchadlá pre deti vyberajte len z nasledujúcich dvoch skupín:

 • Slúchadlá na uši

Pre detské ušká sú veľmi pohodlné. Sú veľmi ľahké, s mäkkými náušníkmi, takže netlačia, ani keď ich má dieťa na hlave dlhšiu dobu, napr. pri dlhých nudných cestách.

 • Slúchadlá okolo uší

Oproti slúchadlám na uši ponúkajú lepšiu izoláciu okolitého hluku, čo sa môže hodiť najmä pri hore uvedenom cestovaní – nie je totiž nutné toľko zvyšovať hlasitosť, a tým zvyšovať riziko poškodenia sluchu. Čo do pohodlia sú oba typy prakticky porovnateľné.

Konštrukcia

 • Otvorená

Výhodou slúchadiel s otvorenou konštrukciou je vernejšia reprodukcia zvuku s nižšou mierou skreslenia. Na druhej strane otvorená konštrukcia je priepustnejšia aj smerom von, tzn. že pri hlasnejšom počúvaní hudby môžete rušiť aj svoje okolie. Na detské slúchadlá tak tento typ nie je úplne vhodný.

 • Uzavretá

Uzavreté slúchadlá lepšie bránia rušivým zvukom z okolia – hudbu si tak vychutnáte aj na rušnej ulici bez potreby prehnane zvyšovať hlasitosť. Zároveň tiež neprepúšťajú zvuk von zo slúchadiel.

 • Polouzavretá

Ide o kompromisné riešenie. Hoci tak do istej miery bráni tomu, aby vás rušilo okolie, zvuk bude unikať von.

Hlasitosť

S ohľadom na citlivosť detského sluchu je nevyhnutnou vlastnosťou detských slúchadiel aj nižšia hlasitosť. Majú preto funkciu, ktorú v parametroch nájdeme ako obmedzenie hlasitosti. Tá nastavuje strop hlasitosti slúchadiel na bezpečnú hladinu 85 dB.

Typ pripojenia

 • Bezdrôtové

Bezdrôtové slúchadlá sú obzvlášť pre menšie deti vhodnejšie. Nemôže sa stať, že by sa do drôtu zaplietli, že by sa im pri ďalšej činnosti plietol alebo ho nechtiac vytrhli z prístroja. Čo do kvality zvuku už dnes aj bezdrôtové slúchadlá ponúkajú dostatočnú úroveň.

 • Drôtové

Ponúkajú síce lepšiu kvalitu zvuku, ale na použitie deťmi sú výrazne menej praktické. Obzvlášť ak majú kábel dlhší ako cca 1 meter.

Časté otázky pri výbere detských slúchadiel

Je nutné deťom zhotovovať špecializované detské slúchadlá?

Pri slúchadlách, ktoré sú určené priamo pre deti, máte istotu, že nebudú škodiť detskému sluchu. Sedieť budú aj čo do veľkosti. Samozrejme môžete zaobstarať aj slúchadlá pre dospelých, tie ale deťom nemusia vyhovovať – vyhotovením, dizajnom a pod.

Sluchátka na lícní kosti

Slúchadlá na lícne kosti

 • Prenášajú zvuk vibrácií cez lícne kosti
 • Alternatíva súkromného počúvania pre tých, komu nesedia štupľové slúchadlá
 • Vhodné aj na šport

Slúchadlá na lícne kosti sú ešte tak trochu novinka, ktorá sa zatiaľ nedočkala masívneho rozšírenia. A pritom ponúkajú veľa výhod. Sú vhodné najmä pre tých, ktorým z najrôznejších dôvodov nevyhovujú štupľové slúchadlá a veľké náhlavné modely nechcú nosiť. Vzhľadom na to, že sa zvuk v podobe vibrácií prenáša cez lícnu kosť priamo na kostičky stredného ucha (tzv. technológia Bobe Conduction), nie je upchaný zvukovod, a tým pádom sú vhodné do situácií, kedy je nevyhnutné vnímať svoje okolie. Úplne najviac ich ocenia športovci. Cyklistika, korčuľovanie, beh aj mnohé ďalšie športy tak budú razom bezpečnejšie.

Dôležité parametre na slúchadlá na lícne kosti

Konštrukcia

Už z princípu svojej činnosti majú slúchadlá na lícne kosti výhradne uzatvorenú konštrukciu. Okolie svojím počúvaním rozhodne nebudete rušiť, navyše vám vďaka voľným zvukovodom nebude nič brániť v komunikácii.

Pripojenie

Medzi slúchadlami na lícne kosti sa dominantne stretneme s pripojením prostredníctvom Bluetooth. Je to logické aj z toho dôvodu, že sú primárne určené pre športovcov. Predtým boli k dispozícii aj modely s klasickým drôtovým pripojením, tie však už výrazne ustupujú zo slávy.

Časté otázky pri výbere slúchadiel na lícne kosti

Aký má technológia Bone Conducting vplyv na kvalitu zvuku?

Z pochopiteľných dôvodov sa prenos zvuku cez lícne kosti prejaví. Podľa skúseností používateľov je menej výrazný, skôr plochý a menej hlasný. Na druhej strane: tento typ slúchadiel je určený na to, aby vám vytvoril skôr zvukovú kulisu, nie na pokojné počúvanie symfónií.

Slúchadlá s mikrofónom

Slúchadlá s mikrofónom

 • Mikrofón dobre poslúži na konferenčné hovory a in-game komunikáciu v hrách
 • Mikrofón je dnes bežnou súčasťou takmer všetkých slúchadiel
 • Pokročilé technológie ponúkajú skvelú zvukovú kvalitu

Mikrofón je dnes súčasťou väčšiny typov slúchadiel. Najčastejšie sa s ním stretávame pri slúchadlách športových, herných, kancelárskych aj na von. Slúchadlá tak fungujú ako praktická handsfree súprava, vďaka ktorej nie je nutné vyťahovať telefón pri každom zazvonení. Rad slúchadiel navyše disponuje aj možnosťou priamo prijať hovor poklepaním na slúchadlá.

Dôležité parametre na slúchadlá s mikrofónom

Konštrukcia mikrofónu

 • Na slúchadlách

Tento typ umiestnenia mikrofónu je vyhradený True-Wireless slúchadlám a niektorým typom bezdrôtových náhlavných slúchadiel.

 • Na kábli

S týmto typom riešenie sa stretnete prakticky iba na kôstkových alebo špuntových slúchadlách s prepojovacím káblom.

 • Sklápací

Pokiaľ nie je používaný, možno ho vyklopiť smerom nahor, navyše sa automaticky vypne.

 • Vysúvací

Pri nepoužívaní sa mikrofón zasunie do jedného z náušníkov.

 • Odnímateľný

Mikrofón je možné od slúchadiel jednoducho odpojiť, často sa pripája pomocou konektora jack 3,5 mm typu TRRS, ktorý má ďalší pin práve na mikrofón.

Časté otázky pri výbere slúchadiel s mikrofónom

Je mikrofón pri slúchadlách nevyhnutnosťou?

Nie, nie je. Ide o veľmi praktický nadštandard. Pri niektorých typoch slúchadiel (napr. Hi-Fi či štúdiových) je však prakticky zbytočný. Naopak pri herných je nutnosťou a pri týchto slúchadlách sa všeobecne vzaté stretávame s tými najkvalitnejšími mikrofónmi.

 

Na vašom súkromí nám záleží

My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.

Viac informácií
Rozumiem Podrobné nastavenia Odmietnuť všetko
P-DC1-WEB06