Obnoviť stránku

Typ zvukovej karty

Označenie konkrétneho typu zvukovej karty. Jednotlivé typy môžu mať špecifické vlastnosti, napr. spracovanie viackanálového zvuku či digitálny optický výstup. 

WEB16