Obnoviť stránku

Šírka

Udáva fyzické rozmery samotného produktu. Ako jednotky sú používané milimetre.

WEB6