Obnoviť stránku

Hĺbka

Udáva fyzické rozmery zdroja. Ako jednotky sú používané milimetre.

WEB11