Obnoviť stránku

Reklama

Tieto internetové stránky sú určené používateľom webových stránok www.alza.sk a všetkým potenciálnym zákazníkom spoločnosti Alza.cz a.s., sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, IČ 27082440, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. B 8573 (ďalej len „Alza.cz“), ktorých sa uvedená spoločnosť snaží oslovovať prostredníctvom reklamných a marketingových kampaní (ďalej len „zákazník“). 

Vzhľadom k veľkému množstvu a rôznorodosti jednotlivých reklamných či marketingových kampaní si spoločnosť Alza.cz dovoľuje svojich zákazníkov upozorniť, že záväzné informácie, ceny za jednotlivé výrobky sú uvedené len na www.alza.sk. Rozhodujúce a záväzné sú informácie a ceny uverejnené na uvedenom webe v okamihu potvrdenia objednávky uskutočnenej zákazníkom spoločnosťou Alza.cz (typicky prostredníctvom potvrdzujúceho emailu či sms správy zaslanej zákazníkovi).

V prípade bannerovej, billboardovej, rádiovej, televíznej reklamy alebo reklamy v tlačených médiách môže medzi spoločnosťou Alza.cz ako zadávateľom a našimi zmluvnými partnermi, ktorí pre nás reklamu spracovávajú, dôjsť k chybe pri prenose dát (napr. neaktuálne ceny atď.), ktoré nebolo zavinené konaním na strane spoločnosti Alza.cz. Spoločnosť Alza.cz nezodpovedá za prípadné tlačové či iné chyby v reklamných oznamoch, nech sú vyhotovené v akomkoľvek formáte. Všetky obrazové materiály použité v reklamných oznamoch majú len ilustratívny charakter, spoločnosť Alza.cz nemôže garantovať presnú zhodu typu, modelu či farby konkrétneho výrobku a jeho obrazového vyjadrenia použitého v reklamnom oznámení. Obsah týchto oznámení preto zo strany spoločnosti Alza.cz nemožno považovať za záväzné ponuky na uzatvorenie zmluvy, a to s ohľadom na to, že takéto oznámenie neobsahuje podstatné náležitosti zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obdobná situácia (chybný prenos dát či prenos neaktuálnych dát) môže nastať aj v prípade najrôznejších zľavových portálov či cenových porovnávačov, ktorých prevádzkovatelia nie sú zmluvnými partnermi spoločnosti Alza.cz. Presné a aktuálne ceny spoločnosť Alza.cz vždy uvádza na svojich webových stránkach www.alza.sk.

V prípade reklamy na splátkový predaj sú všetky potrebné údaje pre zákazníkov dostupné tu.

V prípade reklamných oznámení obsahujúcich akúkoľvek ponuku si spoločnosť Alza.cz vyhradzuje, že je takáto ponuka obmedzená do vypredania zásob výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, poprípade je obmedzená stratou schopnosti spoločnosti Alza.cz plniť v súlade so spracovanou ponukou v zmysle ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Rovnako v prípade tzv. predobjednávok (teda objednávok spracovaných zákazníkom ešte pred uvedením daného výrobku na trh) môže dôjsť vzhľadom na podstatnú a nepredvídateľnú zmenu okolností k vyššie uvedenej strate schopnosti spoločnosti Alza.cz plniť v súlade so spracovanou ponukou. Spoločnosť Alza.cz nenesie riziko zmeny okolností (teda podstatných, nepredvídateľných a spoločnosťou Alza.cz neovplyvniteľných zmien okolností, za ktorých bola jej ponuka spracovaná okrem iného zmenu menového kurzu). 

Používanie súborov cookie vysvetluje samostatný článok

Presné a aktuálne cenové ponuky spoločnosť Alza.cz uvádza na svojich webových stránkach www.alza.sk

P-DC1-WEB25