Obnoviť stránku

Poistenie schopnosti splácať

Podpisom zmluvy o poskytnutí úveru sa zaväzujete tento úver pravidelne splácať. Môže sa však stať, že Vaše pravidelné príjmy ohrozí nečakaná udalosť a Vy sa dostanete do situácie, kedy nebudete môcť dodržať svoje záväzky. Pre tieto prípady Vám ponúkame výhodné poistenie.

Výhody dojednaného poistenia:

  • istota v nepriaznivých životných situáciách,
  • poistenie pre prípad straty zamestnania,
  • bez lekárskych prehliadok a špeciálnych formulárov,
  • súčasť mesačnej splátky úveru.

Poistenie si dohodnete spolu so žiadosťou o úver. Suma k úhrade poistenie bude zahrnutá v mesačnej splátke úveru.

Typy poistenia

  • KOMPLEXNÝ BALÍK

    Poistenie poskytuje krytie v prípadoch straty zamestnania, hospitalizácie, pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti. Sadzba poistenia je 5,29 % z mesačnej splátky úveru.

  • KOMPLEXNÝ BALÍK PLUS

    Poistenie poskytuje krytie v prípadoch straty zamestnania, hospitalizácie, pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a smrti + krádeže tovaru zakúpeného na splátky a Home Assistance. Sadzba poistenia je 5,29 % z mesačnej splátky úveru + 0,99 € každý mesiac po dobu splácania úveru.

WEB6