Obnoviť stránku

Podmienky pre získanie úveru

Nákup na splátky je určený pre fyzické osoby v zamestnaneckom pomere (platí aj pre SZČO), ktorí spĺňajú tieto podmienky:

 • vek 18 - 70 rokov
 • trvalý pobyt na území SR
 • pravidelný a trvalý zdroj príjmu v SR, napríklad:
  • ako príjem sa akceptuje aj starobný dôchodok
  • nie som v skúšobnej dobe
  • nie som vo výpovednej lehote
  • nie som na materskej dovolenke, apod.
 • trvalý zdroj príjmu zo zamestnania v rámci Schengenského priestoru
 • minimálna cena objednaného tovaru 100,- EUR s DPH
WEB16