Obnoviť stránku

Prehľad poistných produktov a rozšírených záruk

Informácie o každej zo služieb nájdete po rozkliknutí príslušného názvu služby:

Poistenie proti rozbitiu a krádeži

Poistenie proti rozbitiu a krádeži
 

Pojištění proti rozbití a krádeži

Poistenie proti odcudzeniu

Poistenie proti rozbitiu a krádeži

Predĺžená záruka


Postup pre nahlásenie škody

Došlo ku škode? Než zavoláte - pripravte si:

 • Číslo nákupného dokladu
 • SN poškodeného výrobku (ak je výrobcom pridelené)
 • Príčinu škody (presný opis situácie, za ktorej k poškodeniu, či odcudzeniu výrobku došlo)
 • V prípade odcudzenia výrobku:
  - Uznesenie o odložení prípadu
  - Úradný záznam
  (ten môže byť aj pod názvom Protokol, Výpoveď alebo Nahlásenie)
   

Operátor si od vás tieto informácie poznamená a oznámi vám číslo, pod ktorým bude škoda evidovaná.

Nahlásenie poistnej udalosti

02/571 018 05

Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetky hovory sú monitorované.

A čo potom?

Poškodený výrobok:

Poškodený výrobok bez zbytočného odkladu osobne prineste na akúkoľvek našu predajňu.

Odcudzený výrobok:

Dokumenty, spomínané v štvrtej zarážke (pozrite vyššie) dodajte na akúkoľvek našu predajňu alebo ich zašlite na sluzby.administrace@alza.czNezabudnite prosím uviesť číslo poistnej udalosti.

Upozornenie:

Lehota na vybavenie poistnej udalosti začína plynúť okamihom odovzdania poškodeného výrobku alebo dodaním dokladov od Polície.

P-DC1-WEB06