Obnoviť stránku

Marketingová kampaň
"Doprava zadarmo"

 1. Úvodné ustanovenie

  1. Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, registrovaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiely B, vložka 8573 ako poskytovateľ (ďalej len „Alza“) organizuje v termíne od 00:01 hod. dňa 26. 12. 2018 do 23:59 hod. dňa 24. 12. 2019 (ďalej len „Doba konania“) marketingovú kampaň nazvanú „DOPRAVA ZADARMO“ (ďalej len „Kampaň“) a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Kampane, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke www.alza.sk/marketingova-kampan-doprava-zadarmo.

  2. Alza upozorňuje na skutočnosť, že aj na túto Kampaň sa vzťahujú podmienky pre reklamné oznámenia, ktoré má Alza uvedené na internetovej stránke www.alza.sk/reklama.

 2. Základné podmienky kampane

  1. Zákazník zo Slovenskej republiky, fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „Účastník“), spotrebiteľ, ak splní podmienky Kampane uvedené v týchto pravidlách v Dobe konania, môže získať dopravu zadarmo na svoju objednávku zakúpená na Alze, v prípade že:

   1. Kompletne a pravdivo vyplnil registráciu na Alze (ňou vedenom e-shope www.alza.sk), teda poskytne Alze svoje kontaktné údaje, menovite svoje meno, priezvisko, adresu vrátane krajiny, email a mobilný telefón;

   2. V Dobe konania nakúpi a uhradí akýkoľvek fyzický produkt (tzn. netýka sa licencii a/alebo služieb, ani darčekových poukazov) z e-shopu Alza v minimálnej hodnote 160 EUR (slovom: sto šesťdesiat eur) vr. DPH. Do minimálnej hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota dopravy.

  2. Z kampane budú vylúčení tí, ktorí:

   1. Nesplnia podmienky Kampane uvedené v týchto pravidlách;

   2. K platbe použijú kartu, ktorej nie sú oprávneným držiteľom;

   3. Budú jednať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti s Kampaňou;

   4. Uvedú v Kampani nepravdivé alebo neúplné informácie.

  3. V prípade vylúčenia Účastníka, nemá tento Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

 3. Ďalšie podmienky uplatnenia zľavy

  1. Zľavu Účastník získa automaticky po splnení podmienok týchto pravidiel a to po vložení zľavového kupónu do virtuálneho nákupného košíka. Zľavový kód Účastník nájde na stránke www.alza.sk/doprava-zadarmo. Zľava sa nevzťahuje na doručenie nadrozmerného tovaru a doručenie formou dropshipmentu. Či sa na Účastníkov nákup vzťahuje Zľava, alebo nie, sa Účastník dozvie ešte pred odoslaním objednávky. Platnosť dopravy zadarmo na vami vybrané produkty jednoducho skontrolujete vložením tovaru do košíka.

  2. Zľavu obdrží Účastník, ktorý splnil podmienky v týchto pravidlách a v Dobe konania nakúpi a uhradí akýkoľvek fyzický produkt označený podľa podmienok Kampane z e-shopu Alza v minimálnej hodnote 160 EUR (slovom: sto šesťdesiat eur) vr. DPH. Zľava mu nebude poskytnutá za nákup darčekových poukazov.

  3. Zľavu Účastník získa automaticky pri splnení podmienok v týchto pravidlách a po vložení zľavového kódu do virtuálneho nákupného košíka. Zľavový kód Účastník nájde na stránke www.alza.sk/doprava-zadarmo.

  4. Alza vyslovene uvádza, že Zľavu nie je možné preplatiť v hotovosti a to ani pri prípadnom vrátení zakúpeného tovaru, na ktorého doručenie bola Zľava použitá. Alza tomu Účastníkovi, ktorý vráti tovar, na ktorého doručenie Zľavu získal, neposkytne žiadnu náhradu.

  5. Na poskytnutie Zľavy nemá Účastník garantovaný nárok.

 4. Záverečné ustanovenie

  1. Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

  2. Alza si vyhradzuje právo meniť podmienky Kampane, prípadne Kampaň zrušiť.

  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Kampani.

  4. Tieto pravidlá Kampane nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia.

V Prahe, dňa 26. 12. 2018 v znení neskorších úprav

P-DC1-WEB25