Obnoviť stránku

Formáty papiera: rozmery a rady prehľadne


Článok

Aktualizované

Každý si už asi všimol, že formáty A5 a A4, ktoré všetci poznáme zo škôl alebo kancelárií, budú mať rovnaké rozmery, či už ide o zošit, papier do tlačiarne, alebo skicovací blok. Rovnako je tomu aj pri ďalších formátoch, a to vďaka štandardom, do ktorých ich rozdeľujeme. Pre bežný papier máme formáty A, B a C, existujú ale aj ďalšie rozmery na plagáty alebo fotografie. Všetky dôležité formáty papiera si v tomto článku prehľadne popíšeme a vysvetlíme.

Formáty papierov

Formáty papiera: rozmery a rady prehľadne – OBSAH

  1. Ako delíme formáty papiera a prečo?
  2. Formáty A: nielen papier do tlačiarne
  3. Formáty B: väčšie = lepšie?
  4. Formáty C sú na obálky
  5. Ďalšie formáty: americké a fotografické

Ako delíme formáty papiera a prečo?

Rovnako ako väčšina vecí v našom svete, aj papier podlieha vzájomnej dohode ľudí, ktorí ho používajú. V tomto prípade však nejde len o dohodu, ale o normu. Dnes rozdeľujeme formáty papiera do troch základných radov: A, B a C, pričom všetky podliehajú norme STN EN ISO 216. Vďaka tomu má konkrétny formát (A4 napríklad) vždy rovnaké rozmery (pre A4 je to 210 x 297 mm). To nielen uľahčuje prácu, ale tiež umožňuje existenciu tlačiarní a ďalších zariadení, ktoré môžu byť prispôsobené na určitý typ papiera, a teda menšie a lacnejšie.

Formáty papierov
Ak chcete tlačiť na formáty väčšie ako A4, dajte si pozor, aby ste vybrali zodpovedajúcu tlačiareň.

Formáty A4 a A5 pozná každý, ide totiž o veľkosti bežných papierov do tlačiarní alebo školských zošitov.

  • Rad A je najbežnejší a najrozšírenejší, nájdeme v ňom najpoužívanejšie formáty.
  • Rad B (B4, B5 a pod.) má rovnaký pomer strán ako rad A, jeho formáty sú ale väčšie, možno ich preto orezávať na rozmery radu A.
  • Rad C obsahuje formáty obálok s takými rozmermi, aby sa do nich zmestil papier zodpovedajúceho formátu série A.
i Gramáž a kvalita papiera
Kvalita papiera je určená radom atribútov (spojivami, plnidlami, povrchovou úpravou), tým najdôležitejším je však gramáž. Určujeme ju ako množstvo gramov na meter štvorcový. Zvyčajne platí, že čím je gramáž vyššia, tým je papier pevnejší a celkovo kvalitnejší. Nie vždy je však silný papier potrebný: napríklad pri zakladaní obsiahlych spisov môže byť vysoká gramáž skôr na škodu. Bežný biely papier má 40 – 150 g/m2, pričom na kancelársky papier je štandardná hodnota 80 g/m2.

Formáty A: nielen papier do tlačiarne

Najznámejšie zo všetkých sú formáty papierov radu A. Medzi najpoužívanejších zástupcov patrí formát A4 s formátmi A5 a A3, základný rad ale zvyčajne rozlišujeme od A0 do A8. Rozmer A4 pozná každý – ide o najpoužívanejšie papiere do tlačiarne, ale aj o formát veľkých školských zošitov. Formát A3 je potom dvakrát väčší ako A4, formát A5 naopak dvakrát menší, pričom oba sa ešte stále bežne používajú, a to aj v domácej a kancelárskej tlači.

Formáty papierov
Ako sa škálujú formáty radu A?

Rozmery strán formátov radu A nie sú náhodné, ale presne spočítané. Základom na výpočet menších formátov je rozmer A0, ktorým je určený papier s plochou 1 m². Nejde ale o štvorec, ale o obdĺžnik s pomerom strán 1: √2 (1:1,4142). Tento pomer nazývame „brána harmónie“ a vďaka nemu majú rozmery papiera jednu kľúčovú vlastnosť: pri preložení dlhšej strany si list vždy zachová pôvodný pomer strán. Preložením A3 získame formát A4, ktorého opätovným preložením dostaneme list formátu A5 a tak ďalej.

Rad A Rozmer
Formát A0 841 × 1 189 mm
Formát A1 594 × 841 mm
Formát A2 420 × 594 mm
Formát A3 297 × 420 mm
Formát A4 210 × 297 mm
Formát A5 148 × 210 mm
Formát A6 105 × 148 mm
Formát A7 74 × 105 mm
Formát A8 52 × 74 mm

Formáty B: väčšie = lepšie?

Okrem najznámejšieho a najpoužívanejšieho radu A máme tiež formáty B. Tie sú rovnako odstupňované ako rad A, majú ale väčšie rozmery. Už bolo povedané, že ich pomer strán je taktiež definovaný bránou harmónie (1:1,4142), zostáva teda rovnaký aj po preložení dlhšej strany. A zatiaľ čo základný formát A0 je zvolený tak, aby bol jeho obsah 1 m², základom archu formátu B0 je kratšia strana s dĺžkou 1 000 mm (1 meter). A pretože jeho dlhšia strana predstavuje 1 414 mm, je zrejmé, že plocha archu B0 sa rovná A0 × √2 (1,4142), je teda zhruba 1,4142× väčšia.

i Čo je brána harmónie?
Brána harmónia je pomer strán s jedinečnými vlastnosťami. Vychádza z Pytagorovej vety, podľa ktorej možno určiť dĺžku prepony pravouhlého trojuholníka, ak poznáme dĺžky jeho odvesien. Rovnakým spôsobom sa počíta aj uhlopriečka štvorca. To je dôležité, pretože papier formátu A4 je obdĺžnik, ktorého kratšia strana je dlhá ako strana štvorca a ktorého dlhšia strana je dlhá ako uhlopriečka toho istého štvorca.

Pokiaľ do vzorca c² = a² + b² dosadíme za obe odvesny (a, b) číslo 1, vyjde nám, že c² = 2, a teda c = √2. A pretože √2 = 1,4142, získame pre formáty A požadovaný pomer strán 1:1,4142.
Formáty papierov
Ako vznikol pomer strán nazývaný brána harmónie?

Formáty radu B sa bežne používajú na tlač kníh, novín a potom tiež pri tlači takzvane „na spád“, čo je tlač grafiky až k okrajom papiera. Aby sme predišli chybe pri posúvaní, ktorej výsledkom by mohol byť nežiaduci biely okraj, tlačí sa grafika na väčší papier, z ktorého sa požadovaný formát následne vyreže. Pri tlači strán A3 a A4 sa používajú formáty A3+ a A4+, ale aj práve B3 a B4.

Rad A Rozmer
Formát B0 1 000 × 1 414 mm
Formát B1 707 × 1 000 mm
Formát B2 500 × 707 mm
Formát B3 353 × 500 mm
Formát B4 250 × 353 mm
Formát B5 176 × 250 mm
Formát B6 125 × 176 mm
Formát B7 88 × 125 mm
Formát B8 62 × 88 mm

Formáty C sú na obálky

V poradí tretím radom, ktorý je však pravdepodobne používanejší než rad B, je rad formátov C určený na obálky. Rovnako ako pri predchádzajúcich dvoch radov, aj tu sa pomer strán riadi bránou harmónie a je vždy 1:√2. Na rozdiel od archov A0 a B0 sa ale arch C0 neriadi ani dĺžkou strany, ani obsahom. Jeho rozmery sú navrhnuté tak, aby sa do teoretickej obálky C0 vošiel arch A0. Teoreticky, pretože obálka formátu C0 nie je v praxi príliš použiteľná. Štandardne používame formáty C3, C4, C5, C5/C6 a C6.

i Čo je formát letter? (Letter vs. A4)
Pokiaľ v nastavení svojej tlačiarne narazíte na formát „letter“ (list), je potrebné pri tlači zbystriť. Letter je síce veľmi podobný formátu A4, má ale iné rozmery aj pomer strán. Dĺžka strán A4 činí 210 x 297 mm, pri letter je to ale 215,9 × 279,4 mm. Je tomu tak, pretože norma ISO 216 je prijímaná na celom svete s výnimkou USA a Kanady. Tam používajú vlastné formáty vrátane tohto. Pokiaľ je v počítači text formátovaný na A4 a papier v tlačiarni je tiež A4, mali by ste týmto spôsobom nastaviť aj formát tlače.
Rad A Rozmer Čo sa do obálky vojde
Formát C3 458 × 324 mm Formát A3
Formát C4 324 × 229 mm Formát A4
Formát C5 229 × 162 mm Formát A5 (Raz prehnutá A4)
Formát C5/C6 229 × 114 mm Dvakrát prehnutá A4 (Na tretiny)
Formát C6 162 × 114 mm Formát A6 (Dvakrát prehnutá A4)
Formát C6/C7 162 × 81 mm Dvakrát prehnutá A5 (Na tretiny)

Ďalšie formáty: americké a fotografické

Okrem radov A, B a C sa môžeme v našom prostredí stretnúť aj s ďalšími formátmi papiera, či už ide o americké normy, alebo o rozmery fotografií. Navyše s výnimkou uvedených radov je bežné pomenovávať formáty podľa ich rozmerov v palcoch či centimetroch. V severnej Amerike potom majú kancelárske formáty papiera ešte svoje ďalšie označenie (Letter, Legal, Ledger, Tabloid a podobne). Formát plagátov zvyčajne zodpovedá radu A, používajú sa ale aj atypické rozmery.

i Prevod jednotiek palec/cm/pixel
V USA a v Kanade nie je zavedený metrický systém, a mnoho rozmerov je preto udávaných v palcoch (inch). Keď ale editujeme fotografie v počítači, pracujeme zase s pixelmi. Aký vzťah majú tieto jednotky?

Pri palcoch je prevodný vzťah jednoduchý, 1"= 2,54 cm, keď ale príde na prevod medzi centimetrami a pixelmi, všetko sa mierne skomplikuje. Úlohu v tom hrá totiž DPI (body na palec), čo je jednotka tlačového rozlíšenia, ktorú nastavujeme v počítači. Podľa nej sme schopní určiť kvalitu a rozmery vytlačeného obrázka. Čím je DPI väčšia, tým je vyššia aj kvalita tlače, zároveň sa ale zmenšujú maximálne rozmery, v ktorých možno fotografiu vytlačiť. Na tlač fotografií je ideálna 300 až 600 DPI. Aby sme mohli túto hodnotu previesť na centimetre, je nutné ju dosadiť do jednoduchého vzorca:

[dĺžka strany fotografie v cm] = [dĺžka zodpovedajúcej strany fotografie v px] × 2,54 / DPI

Príklad:
x = 2048 × 2,54 / 300
x = 17,33 cm
Fotografia s digitálnou šírkou 2 048 px môže mať pri 300 DPI reálnu šírku 17,33 cm.
Formáty papierov
Rozdiel medzi A4 a americkým formátom letter.

Najrozšírenejšie formáty fotografií

Názov Veľkosť v cm Veľkosť v palcoch Veľkosť v pixeloch (300 DPI)
9 × 13 8,9 × 12,7 cm 3,5 × 5 in 1 051 × 1 500 px
10 × 15 10,2 × 15,2 cm 4 × 6 in 1 204 × 1 807 px
13 × 18 12,7 × 17,8 cm 5 × 7 in 1 500 × 2 102 px
15 × 21 15,2 × 20,3 cm 6 × 8 in 1 795 × 2 398 px
20 × 25 20,3 × 25,4 cm 8 × 10 in 2 398 × 3 000 px
20 × 30 20,3 × 30,5 cm 8 × 12 in 2 398 × 3 602 px
25 × 30 25,4 × 30,5 cm 10 × 12 in 3 000 × 3 602 px

Najpoužívanejšie severoamerické formáty

Názov Pomer strán Rozmery v milimetroch Rozmery v palcoch
Letter 1 : 1,29 215,9 × 279,4 cm 8,5 × 11 in
Legal 1 : 1,65 215,9 × 355,6 cm 8,5 × 14 in
Tabloid (Ledger) 1 : 1,55 279,4 × 431,8 cm 11 × 17 in
Executive 1 : 1,45 184,15 × 266,7 cm 7¼ × 10½ in
i V AlzaMagazíne pre vás máme aj ďalšie články:

Formáty radov A, B a C ukazujú, ako unikátne číslo je √2. Vďaka tomu, že sa ním riadi, si zachovávajú pomer strán nezávisle od toho koľkokrát sú preložené po dlhšej strane. Nič také však nemožno povedať o amerických fotografických formátoch. Ich rozmery a pomery strán je nutné si buď zapamätať, alebo vedieť, kde ich nájsť.

Na vašom súkromí nám záleží

My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.

Viac informácií
Rozumiem Podrobné nastavenia Odmietnuť všetko
P-DC1-WEB06