Prihlasovací email
Email slúži ako login
Heslo
Minimálne 8 znakov
Potvrdenie hesla:
Telefón
+
Alza Hračky používajú prihlasovacie údaje z Alza.cz.
Fakturačné údaje
Meno a priezvisko (názov firmy)
Ulica
Mesto
PSČ
Dodacie údaje
Vyplňte v prípade, že sa líšia od fakturačných.
Firemné údaje
Nezabudnite vyplniť IČO a IČ DPH, ak ste firma.
Študentské zľavy

Info o spracovaní osobných údajov